Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Autorització de feina

Autorització de treball per a estudiants extracomunitaris

Els estudiants extracomunitaris que tinguin una autorització d'estada per estudis i rebin una oferta laboral poden sol·licitar una autorització de treball. Aquestes autoritzacions les sol·licita la mateixa empresa que vol contractar a l'estudiant. El tràmit està descrit en aquest enllaç.

L'autorització esmentada només permet treballar per sota de la jornada completa, o a temps complet durant els mesos d'estiu, sempre que hi hagi compatibilitat amb l'horari acadèmic. La seva caducitat està subjecta a la data de finalització de contracte i/o a la data d'expiració de la TIE (targeta d'identitat d'estranger), tot i que és renovable.

En cas de contractació des d'algun departament de la UAB, o per a més informació, si us plau contacteu amb l'ISS.