Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Sol·licitud de certificat de qualificacions de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys

Sol·licitud de certificat de qualificacions de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys

Per demanar un certificat oficial de qualificacions de PAU/PAP o més grans de 25/45 anys has d’omplir la sol·licitud que trobaràs al final d'aquesta pàgina, signar-la i adjuntar el resguard de pagament de la taxa. Així com qualsevol document acreditatiu de dret de bonificació de preus públics.
 
Com lliurar la sol·licitud:

 • Presencialment en el Registre General de la UAB
 • En format electrònic – Es pot signar amb certificat digital o bé, amb signatura escanejada
 • Per correu postal a l’adreça Accés – Àrea d’Afers Acadèmics – Edifici A (Rectorat) – Universitat Autònoma de Barcelona – 08193 Bellaterra


Documentació necessària per al tràmit:

 • En el cas de presentar la sol·licitud per correu postal:
  • Sol·licitud signada
  • Adjunteu el comprovant original del pagament de la taxa corresponent
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal presentar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del certificat
  • En el cas d'altres situacions caldrà presentar la documentació acreditativa

 

 • En el cas de presentar la sol·licitud pel Registre General:
  • Sol·licitud signada per duplicat. La trobaràs al final de la pàgina
  • Adjunteu el comprovant original del pagament de la taxa corresponent.
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal adjuntar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del certificat
  • En el cas d'altres situacions caldrà adjuntar la documentació acreditativa

 

 

 • En el cas de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica:
  • Realitzeu el tràmit mitjançant la seu electrònica a l'enllaç següent: https://seuelectronica.uab.cat/registre-electronic-info
  • Ompliu la sol·licitud genèrica en el tràmit de la seu electrònica
  • Adjunteu la sol·licitud de Certificat de qualificacions de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys signada electrònicament dins del tràmit de la seu electrònica
  • Adjunteu el comprovant del pagament de la taxa corresponent
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal presentar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del certificat
  • En el cas d'altres situacions caldrà presentar la documentació acreditativa

 


Preus i pagament:

El preu del certificat l’estableix la Generalitat de Catalunya al decret de preus públics publicat per a cada curs acadèmic. L’import i el compte bancari on fer l’ingrés els trobaràs indicats a la sol·licitud.


Terminis de lliurament:

Triguem tres dies laborables en fer el certificat des del moment que disposem de la documentació necessària per a la seva tramitació.
 

Com recollir el certificat:

El certificat us el fem arribar segons el mode de lliurament que indiqueu a la sol·licitud:

 • Es pot recollir presencialment: ha de venir la persona interessada, sinó cal una autorització, al Punt d’Informació situat a l’edifici Rectorat del Campus. L’horari d’atenció és de 8.00-20.00h
 • Es pot enviar per correu certificat amb acusament de rebuda a l’adreça indicada a la sol·licitud.


Model de sol·licitud: