Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Sol·licitud de trasllat d'expedient de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys

Sol·licitud de trasllat d'expedient de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys

Si has fet les proves d'accés a la universitat (PAU) en una comunitat autònoma i inicies els estudis universitaris en una altra, hauràs de sol·licitar un trasllat de notes de PAU a la Universitat on hagis realitzat les proves.

Sempre que no hagis iniciat cap estudi universitari i que fessis les PAU a la Universitat Autònoma de Barcelona, hauràs de sol·licitar el trasllat a la unitat d'Accés de l'Àrea d’Afers Acadèmics, mitjançant el procediment que et detallem a continuació.

Si pel contrari, has iniciat els teus estudis a qualsevol universitat pública catalana, encara que no els hagis acabat, el trasllat l’hauràs de demanar a la gestió acadèmica de la facultat on vas iniciar aquests estudis.

Com lliurar la sol·licitud
 • Presencialment en el Registre General de la UAB
 • En format electrònic – Es pot signar amb certificat digital
 • Per correu postal a l'adreça Accés - Àrea d'Afers Acadèmics - Edifici A (Rectorat) - Universitat autònoma de Barcelona - 08193 (Bellaterra)
Documentació necessària per el tràmit
 • En el cas de presentar la sol·licitud per correu postal:
  • Sol·licitud signada
  • Adjunteu el comprovant original del pagament de la taxa corresponent
  • Adjunteu original la carta d'admissió a la Universitat de destí
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal adjuntar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del trasllat
  • En el cas d'altres situacions caldrà adjuntar la documentació acreditativa
 • En el cas de presentar la sol·licitud pel Registre General és necessari portar:
  • Sol·licitud signada per duplicat. La Trobaràs al final de la pàgina
  • Adjunteu el comprovant original del pagament de la taxa corresponent
  • Adjunteu la còpia de la carta d'admissió a la Universitat de destí
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal adjuntar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del trasllat
  • En el cas d'altres situacions caldrà adjuntar la documentació acreditativa
 • En el cas de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica:
  • Realitzeu el tràmit mitjançant la seu electrònica a l'enllaç següent https://seuelectronica.uab.cat/registre-electronic-info
  • Ompliu la sol·licitud genèrica en el tràmit de la seu electrònica
  • Adjunteu la sol·licitud de Trasllat d'expedient de PAU/PAP i més grans de 25/45 anys signada electrònicament dins del tràmit de la seu electrònica
  • Adjunteu el comprovant del pagament de la taxa corresponent
  • En el cas d'acreditar família nombrosa, cal presentar el carnet corresponent que ha d'estar vigent quan es faci efectiu el pagament del trasllat
  • En el cas d'altres situacions caldrà presentar la documentació acreditativa
Preus i pagament

El preu del trasllat l’estableix la Generalitat de Catalunya al Decret de preus públics publicat per a cada curs acadèmic. En cas que puguis gaudir d’alguna exempció contemplada al Decret de preus públics, hauràs de presentar la documentació acreditativa vigent. L’import i el compte bancari on fer l’ingrés els trobaràs indicats a la sol·licitud.

Com recollir el justificant de la sol·licitud de trasllat

El justificant de la gestió del trasllat el podràs obtenir:

 • Si has vingut presencialment el Registre General et donarà una de les còpies de la sol·licitud registrada.
 • Si has lliurat la sol·licitud electrònicament el teu justificant serà el comprovant de l’enviament al Registre General.
 • Si has enviat la sol·licitud per correu postal el teu justificant serà una còpia de la sol·licitud amb un registre d'entrada.
Model de sol·licitud