MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Funcions i perfils d'un curs MOOC

Funcions i perfils en un curs MOOC

Tenint en compte el caràcter massiu dels MOOC, és aconsellable configurar un equip docent amb companys de la universitat o altres institucions. De fet, intervenen diferents rols en tot el procés: d'una banda, l'expert en la matèria, que és el responsable del disseny dels diferents continguts, vídeos, textos, qüestionaris, treballs, etc.; de l'altra, dues figures que cada vegada tenen més importància.
 
Instructors: professors responsables de la interacció amb els estudiants pel que fa als continguts de la plataforma; dissenyen l'itinerari formatiu; graven i editen continguts en qualsevol format de vídeo; dissenyen les activitats d'autoavaluació o avaluació entre parells que permeten als estudiants posar a prova el seu aprenentatge; pugen el contingut de vídeo, les avaluacions, les diapositives i altres materials que acompanyen la plataforma d'allotjament web, i controlen els fòrums de discussió durant la primera oferta del curs per tal de garantir que quedin clares les qüestions específiques del curs, com per exemple les relatives a polítiques de qualificació.

 
Teaching assistants (TA): professors que tenen com a tasca primordial interactuar amb els estudiants en el curs pel que fa a la seva dimensió: actuen com a experts en la matèria del curs; són portaveus de l'equip docent a la plataforma; resolen dubtes sobre el contingut expressats mitjançant els fòrums o altres canals de participació, dinamitzen els fòrums i altres canals de participació, i resolen dubtes sobre el funcionament de la plataforma.
També poden ajudar els professors en les tasques de disseny i creació de continguts.


Mentorspersones que han realitzat satisfactòriament el curs o escollides pel professor i amb un elevat coneixement de la matèria. La seva funció és fer un seguiment docent del curs, resoldre dubtes sobre el contingut, dinamitzar els fòrums i actuar com a filtre per als professors.


Administradors: personal tècnic responsable, entre d’altres, de la posada en marxa del curs a la plataforma; actuen com a intermediaris amb Coursera; revisen les aportacions als fòrums que fan referència a aspectes tècnics; actuen com a personal de suport tècnic. Als fòrums apareix com a Teaching Staff.