Cursos MOOC UAB per a Centres de Secundària

Cursos MOOC UAB per a Centres de Secundària

En aquest període de crisi pel Covid-19, ha quedat palesa la importància de la formació en línia. Per aquest motiu, el programa institucional MOOC de la UAB ofereix els seus cursos MOOC als centres de Secundària, ja que alguns d’ells poden ser d’utilitat per a docents i alumnes.

Podeu accedir a la llista de cursos MOOC de la UAB amb l’opció “Cursos MOOC UAB” del menú de l'esquerre.

Els cursos MOOC són gratuïts?

La majoria dels cursos de Coursera es poden fer gratuïtament, només es paga si es demana el certificat. Aquest pagament es pot fer al realitzar la inscripció o a la seva finalització. Si l’estudiant no vol el certificat, pot fer el curs sense cap cost.

Les especialitzacions (formades per un grup de cursos) no són gratuïtes, només es poden cursar per subscripció.

Com es pot accedir a un curs MOOC?

Per cursar qualsevol curs de la plataforma Coursera (de la UAB o de qualsevol altra universitat), primer cal que la persona que el vulgui fer es doni d’alta a Coursera (http://www.coursera.org/uab). Només es necessita posar el correu electrònic de l’usuari i la contrasenya que vulgui.

Qui atorga el certificat?

El certificat l’atorga Coursera. Encara que el curs l’hagi produït la UAB, no és un certificat oficial de la UAB i no té cap tipus de reconeixement acadèmic.

Opcions per fer els cursos MOOC de la UAB:

  1. Inscriure’s al curs a la pàgina http://www.coursera.org/uab. Amb aquesta opció es pot fer el curs gratuïtament, sense certificació. Si en finalitzar el curs es vol el certificat (opcional), s’ha de pagar (el cost pot ser d’entre uns 25 a 40€).

Si el curs només l’ha de fer una persona, aquesta és l’opció que ha d’escollir.

  1. Si voleu el certificat gratuït per als alumnes o docents del centre, ho podeu demanar a l’equip MOOC de la UAB (mooc@uab.cat). L’equip MOOC de la UAB estudiarà la vostra proposta sempre que es tracti d’un grup d’alumnes i/o docents. Aquesta opció no és pot utilitzar per a estudiants individuals.

Si s’aprova la vostra proposta, ens haureu de passar el llistat d’alumnes (nom complet i mail). També necessitarem donar d’alta un docent del vostre centre per a moderar els fòrums del curs i fer d’intermediari entre els alumnes i l'equip MOOC de la UAB (millor si és de la matèria del curs).

Alguns cursos que us podrien ser útils:

Explica quins mecanismes fan que unes persones convencin a unes altres.

Ensenya a traslladar, de manera eficient, el missatge desitjat.

Explica els conceptes bàsics de l’Ordinador, l’Ús del sistema operatiu, Internet i Seguretat informàtica.

Permet millorar els coneixements d’ofimàtica per ser més eficient als estudis i augmenta les perspectives laborals.

Introducció a la creació de bases de dades amb Microsoft Access.

Pretén activar o potenciar l’interès per la redacció i l’estil de textos propis i aliens. Pot ser útil per al Comentari de textos de les PAU.

Mostra els aspectes que cal considerar en dissenyar un videojoc.

Ensenya a dissenyar un videojoc.

Mostra els aspectes artístics de la creació d’un videojoc.

Mostra com s’estructura i funciona un videojoc.

Ajuda a comprendre i a identificar idees i debats filosòfics sobre emocions; es tracta d’un curs per pensar i pensar.

Aquest curs té com a objectiu ajudar a formar el pensament crític i oferir recursos que permetin als docents desenvolupar-lo en els seus alumnes a través de problemes socials rellevants.

Permet adquirir una base matemàtica sòlida que permeti abordar, amb garanties, el primer semestre de un grau universitari. Permet assolir les bases per treballar amb números reals, funcions i números complexes, incloent l’estudi de les famílies més importants de funcions: lineals, quadràtiques, polinomials, exponencials, logarítmiques i trigonomètriques. També inclou una introducció al càlcul diferencial i integral (regles de derivació i funcions derivades), incloent també l’aplicació simple del càlcul integral per resoldre problemes senzills sobre àrees planes i volums.

L'objectiu principal d'aquest curs consisteix en il·lustrar el funcionament de la UE com a sistema polític sui generis, mitjançant una anàlisi crítica i detallada del seu origen i desenvolupament històric, disseny institucional i principals polítiques públiques. El curs s'adreça a un públic ampli que vol aprendre i entendre de quina manera es defineixen i implementen les polítiques públiques a escala europea i domèstica, quins són els seus principals actors, així com les dinàmiques que regeixen les relacions entre les institucions de la UE i els governs dels Estats membres.

Explica conceptes clau de la biologia ambiental com què significa biodiversitat, quins són els principals tipus d’organismes vius que existeixen a la Terra i la importància d’aquests per als éssers humans. Mostra que la perspectiva de gènere té un paper clau en com entenem el món i en com la ciència, i en concret la biologia ambiental, avancen.

Qualsevol informació que necessiteu, no dubteu en demanar-ho a l’equip MOOC de la UAB: mooc@uab.cat