Mobilitat Internacional

Abans de marxar

En tots els programes d’intercanvi cal seguir aquest procediment:

- Introduir les dades bancàries i les dates provisionals de l'estada a través de l'accés corresponent a sia.uab.cat.

- Negociar l'Acord d’Estudis (AE) / Learning agreement (LA) amb el/la coordinador/a. Cal introduir-lo a través de l'enllaç corresponent a sia.uab.cat (menú central ALUMNES) abans del 30 de juny i lliurar una còpia de la versió UAB a la Gestió Acadèmica, degudament signada pel coordinador/a i per l'estudiant.

- Formalitzar l'automatrícula durant el període habitual de matrícula de la UAB, incloent-hi les assignatures que consten a l'AE / LA a la pestanya de programa d’intercanvi. Per als programes Erasmus i Propi és OBLIGATORI incloure a la matrícula l'assegurança complementària de mobilitat (9,72 €).


Programa Erasmus:

- Conveni de Subvenció. Aquest document es rep per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Cal lliurar el document original al coordinador de relacions internacionals de l'Escola.

- La credencial de becari/a és enviada directament des de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al correu electrònic de la UAB de l'estudiant.


Programa Propi:

- Document de compromís. Es rep per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Cal enviar el document escanejat per email al coordinador.

- Certificat d'existència de cobertura d'assegurança. Cal enviar el document escanejat per email a l’ARI.

- La credencial de becari/becària és enviada directament des de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al correu electrònic de la UAB de l'estudiant.

- Autorització de cessió de dades “La Caixa”. En cas de que l'estudiant tingui un ajut de “La Caixa” concedit, cal lliurar el document original rebut de l’ARI al coordinador d'intercanvis de l'Escola.


Programa SICUE:

- Document de compromís. Cal recollir i lliurar el document original, un cop signat, al coordinador d’intercanvis de l'Escola.

- La credencial de becari/becària es pot recollir a l'oficina d’intercanvis de l'Escola.