Estudiar

Beques i programes

Matrícula com a becari


Pots matricular-te provisionalment com a becari o becària si compleixes les dues condicions següents:

1. Complir els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs actual (es revisen automàticament a la matrícula).

2. Haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs actual.

Si no compleixes aquestes dues condicions, no podràs fer la matrícula amb la condició provisional de becari o becària.


Beca de caràcter general


Tràmits: 

• L'administració que s'encarrega de gestionar les sol·licituds a Catalunya és l'AGAUR.

•  Per conèixer l’estat de tramitació de la teva sol·licitud consulta directament l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de l’AGAUR), allà hi trobaràs aquesta informació actualitzada permanentment

Al mes de setembre podràs entrar de nou al formulari de sol·licitud de la beca general (web Ministeri) per corregir dades. És molt important que entris al formulari per assegurar-te que has indicat correctament la titulació que curses, i sobre tot per comprovar que has indicat que estudies a la UAB. Si no indiques que estudies a la UAB, la teva beca no es gestionarà correctament


Documentació:

• Si has de presentar documentació per afegir a la sol·licitud, has de fer-ho preferentment pel tràmit telemàtic de Tràmit Genèric de l’AGAUR.

Tingues en compte que és imprescindible que el document d’identificació (DNI/NIE) que consta a la sol·licitud de beca sigui exactament igual al que tens informat a les dades personals de la teva matrícula


Informació general:

•  Tens tota la informació dels requisits acadèmics, econòmics i d'altres es troba a les pàgines del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i l'AGAUR.

•  Un cop l'AGAUR o el Ministeri proposen la beca com a denegada, es procedeix al cobrament de la matrícula d’acord amb la normativa de la UAB. El cobrament es farà en un únic termini. En aquests casos la UAB t’avisarà amb antelació per correu electrònic.

• La presentació d’al·legacions o de recursos no eximeix de fer el pagament de la matrícula.

• Per concedir la beca definitivament cal complir amb els requisits de la convocatòria vigent, per la qual cosa el fet que l'estudiant s'hagi pogut o no matricular com a becari condicional no és indicatiu del resultat final de la sol·licitud.


Modificacions de matrícula amb sol·licitud de beca  

Les modificacions de matrícula que afecten el nombre de crèdits i altres validacions de requisits acadèmics establerts a les convocatòries, poden tenir conseqüències per a la resolució d'aquestes, així com a la possibilitat d’obtenir els diferents tipus d’ajuts.

Per això, si has demanat beca, tingues en compte les condicions acadèmiques establertes a l’hora de demanar canvis en la matrícula, especialment quan la modificació de matrícula comporti reduir el nombre de crèdits matriculats per sota de 60 crèdits.


Beques pròpies del centre

Beques de col·laboració a les activitats de promoció de FUAB (febrer a juliol):

Les beques de col·laboració FUAB estan dirigides als estudiants matriculats aquell curs acadèmic en el Grau (alumnes de segon, tercer o quart curs de grau), que hagin superat com a mínim 60 crèdits.

L’objectiu de la beca és realitzar les tasques que s’indiquen com a suport a diferents activitats promocionals de FUABformació, com ara les Jornades de Portes Obertes, el Saló de l'Ensenyament, el Workshop, i d'altres esdeveniments que es programin. Es realitzaran tasques de promoció, de suport logístic i atenció al client i de suport d'informació, entre d'altres.

La selecció dels candidats la fa una comissió designada i presidida a l’efecte per la directora de Serveis Docents de la FUAB i està formada per la directora de l'Escola, la cap de Secretaria, els/les coordinadors/es de titulació i la responsable de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball.