Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral (presencial)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria:

 *Semestralitat de les assigantures subjecte a possibles canvis.

NOTA: “L'Escola es reserva el dret d'assignació de grup": 

Grup 1: dimecres, dijous i divendres

Grup 2:  dijous, divendres i dissabtes

Depenent del nombre final d’alumnes matriculats a cada grup, el centre es reserva el dret d’obrir un o dos grups.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018262 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem
1018272 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
1018292 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
1018352 Dret de la seguretat FB/6/1 sem
1018362 Models de seguretat FB/6/2 sem
1066772 Seguretat i Responsabilitat penal  [Antiga 1018382 Regulació de les organitzacions] OB/6/2 sem
1018552 Història de la seguretat FB/6/1 sem
1018562 Estadística FB/6/1 sem
1018672 Tecnologia de la seguretat OB/6/2 sem
1018802 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem

NOTA: “L'Escola es reserva el dret d'assignació de grup": 

Grup 1: dimecres, dijous i divendres

Grup 2:  dijous, divendres i dissabtes

Depenent del nombre final d’alumnes matriculats a cada grup, el centre es reserva el dret d’obrir un o dos grups.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018282 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
1018372 Intervenció i autoregulació  OB/6/1 sem
1018392 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
1018462 Comunicació a les organitzacions  FB/6/2 sem
1018472 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
1018542 Gestió de les organitzacions FB/6/2 sem
1018652 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
1046872 Pràcticum I OB/6/1 sem
1046882 Pràcticum II OB/6/2 sem
1057462 Ciberseguretat   FB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018422 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
1018432 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
1018442 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives OB/6/2 sem
1018582 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
1018592 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
1046892 Pràcticum III OB/6/1 sem
1046902 Pràcticum IV OB/6/2 sem
1066782 Criminologia i anàlisi criminal [Antiga 1018452 Criminologia i criminalística] OB/6/1 sem
1066792 Tècniques d'investigació [Antiga 1018412  Tècniques d'investigació social] OB/6/2 sem
1066802

Protecció de dades i seguretat de la informació  [Antiga 1018572 Seguretat informàtica i documental]

OB/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DIRECTOR SEGURETAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018692 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018302 Seguretat laboral  OT/6/1 sem
1018702 Investigació privada OT/6/1 sem
1018712 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
1018722 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
1018732 Sistemes de protecció  OT/6/1 sem
1018742 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
1018762 Protecció civil  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1050762 Pràctiques profesionals OT/12/2 sem
1057442 Seguretat i tecnologia OT/6/2 sem
1018612 Seguretat turística OT/6/2 sem
1018622 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
1018632 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
1018642 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DETECTIU PRIVAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018692 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018702 Investigació privada OT/6/1 sem
1018712 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
1018722 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
1018732 Sistemes de protecció OT/6/1 sem
1018742 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
1040592 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem
1050762 Pràctiques professionals OT/12/2 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els 30 crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018692 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018752 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
1018762 Protecció civil OT/6/1 sem
1018772 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
1018782 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
1018792 Direcció de seguretat  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1050762 Pràctiques profesionals OT/12/2 sem
1057442 Seguretat i tecnologia OT/6/2 sem
1018612 Seguretat turística OT/6/2 sem
1018622 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
1018632 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
1018642 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem
1040592 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem

Has de cursar el Treball Final de Grau i escollir els crèdits que s'ofereixen a l'apartat "Optatives de Menció".

S'indiquen les optatives necessàries per acreditar-se com a Tècnic Superior amb les 3 especialitats.

Si tens reconeguda l'assignatura de Pràctiques professionals o tens intenció de fer-ho, no la seleccionis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018692 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1018302 Seguretat laboral OT/6/1 sem
1018312 Psicosociologia i ergonomia OT/6/1 sem
1018322 Normativa sobre riscos laborals OT/6/1 sem
1018332 Higiene i salut OT/6/1 sem
1018342 Direcció dels serveis de prevenció OT/6/1 sem
1050762 Pràctiques professionals OT/12/2 sem
1057452 Mobilitat i seguretat vial OT/6/1 sem