Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral (presencial)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria.

A les guies docents que trobaràs al final de la relació de cursos, pots consultar els continguts de les assignatures.

NOTA: “L'Escola es reserva el dret d'assignació de grup": 

Grup 1: dimecres, dijous i divendres

Grup 2:  dijous, divendres i dissabtes

Depenent del nombre final d’alumnes matriculats a cada grup, el centre es reserva el dret d’obrir un o dos grups.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101826 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem
101827 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
101829 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
101835 Dret de la seguretat FB/6/1 sem
101836 Models de seguretat FB/6/2 sem
106677 Seguretat i Responsabilitat penal   OB/6/2 sem
101855 Història de la seguretat FB/6/1 sem
101856 Estadística FB/6/1 sem
101867 Tecnologia de la seguretat OB/6/2 sem
101880 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem

NOTA: “L'Escola es reserva el dret d'assignació de grup": 

Grup 1: dimecres, dijous i divendres

Grup 2:  dijous, divendres i dissabtes

Depenent del nombre final d’alumnes matriculats a cada grup, el centre es reserva el dret d’obrir un o dos grups.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101828 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
101837 Intervenció i autoregulació  OB/6/1 sem
101839 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
101846 Comunicació a les organitzacions  FB/6/2 sem
101847 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
101854 Gestió de les organitzacions FB/6/2 sem
101865 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
104687 Pràcticum I OB/6/1 sem
104688 Pràcticum II OB/6/2 sem
105746 Ciberseguretat   FB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101842 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
101843 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
101844 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives OB/6/2 sem
101858 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
101859 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
104689 Pràcticum III OB/6/1 sem
104690 Pràcticum IV OB/6/2 sem
106678 Criminologia i anàlisi criminal OB/6/1 sem
106679 Tècniques d'investigació  OB/6/2 sem
106680

Protecció de dades i seguretat de la informació

OB/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DIRECTOR SEGURETAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101830 Seguretat laboral  OT/6/1 sem
101870 Investigació privada OT/6/1 sem
101871 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
101872 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
101873 Sistemes de protecció  OT/6/1 sem
101874 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
 101876 Protecció civil  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
105076 Pràctiques profesionals OT/12/2 sem
105744 Seguretat i tecnologia OT/6/2 sem
101861 Seguretat turística OT/6/2 sem
101862 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
101863 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
101864 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DETECTIU PRIVAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101870 Investigació privada OT/6/1 sem
101871 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
101872 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
101873 Sistemes de protecció OT/6/1 sem
101874 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
104059 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem
105076 Pràctiques professionals OT/12/2 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els 30 crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101875 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
101876 Protecció civil OT/6/1 sem
101877 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
101878 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
101879 Direcció de seguretat  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
105076 Pràctiques profesionals OT/12/2 sem
105744 Seguretat i tecnologia OT/6/2 sem
101861 Seguretat turística OT/6/2 sem
101862 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
101863 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
101864 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem
104059 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem

Has de cursar el Treball Final de Grau i escollir els crèdits que s'ofereixen a l'apartat "Optatives de Menció".

S'indiquen les optatives necessàries per acreditar-se com a Tècnic Superior amb les 3 especialitats.

Si tens reconeguda l'assignatura de Pràctiques professionals o tens intenció de fer-ho, no la seleccionis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de fi de grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101830 Seguretat laboral OT/6/1 sem
101831 Psicosociologia i ergonomia OT/6/1 sem
101832 Normativa sobre riscos laborals OT/6/1 sem
101833 Higiene i salut OT/6/1 sem
101834 Direcció dels serveis de prevenció OT/6/1 sem
105076 Pràctiques professionals OT/12/2 sem
105745 Mobilitat i seguretat vial OT/6/1 sem