Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria.

A les guies docents que trobaràs al final de la relació de cursos, pots consultar els continguts de les assignatures.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
103990 Història de la seguretat FB/6/1 sem
103991 Dret de la seguretat FB/6/1 sem
103992 Estadística FB/6/1 sem
103994 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
103995 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
103996 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem
103998 Models de seguretat FB/6/2 sem
103999 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem
104004 Tecnologia de la seguretat OB/6/2 sem
106681 Seguretat i responsabilitat penal  OB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
103993 Gestió de les organitzacions FB/6/2 sem
104000 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
104001 Intervenció i autorregulació OB/6/1 sem
104005 Comunicació a les organitzacions FB/6/2 sem
104006 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
104007 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
104008 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
104691 Pràcticum I OB/6/1 sem
104692 Pràcticum II OB/6/2 sem
105779 Ciberseguretat FB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104011 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
104012 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
104015 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
104016 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporativa OB/6/2 sem
104017 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
104693 Pràcticum III OB/6/1 sem
104694 Pràcticum IV OB/6/2 sem
106682 Criminologia i anàlisi criminal  OB/6/1 sem
106683 Tècniques d'investigació OB/6/2 sem
106684 Protecció de dades i Seguretat de la Informació  OB/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives".

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104020 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104043 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
104036 Protecció civil OT/6/1 sem
104034 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
104027 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
104024 Direcció de seguretat OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104042 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
104041 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
105777 Seguretat i Tecnologia OT/6/2 sem
105077  Pràctiques professionals OP/12/2 sem

 

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DIRECTOR SEGURETAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104020 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104038 Investigació privada OP/6/1 sem
104029 Gestió privada de la seguretat OP/6/2 sem
104023 Direcció de recursos humans en seguretat privada OP/6/1 sem
104046 Sistemes de protecció OP/6/2 sem
104026 Dret de la seguretat privada OP/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
105077 Pràctiques professionals OP/12/2 sem
104044 Seguretat laboral OP/6/2 sem
104036 Protecció civil OP/6/1 sem
104041 Seguretat Alimentaria OP/6/2 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per acreditar-se com a Tècnic Superior amb les 3 especialitats.

Nota:*Si tens reconeguda l'assignatura de Pràctiques professionals o tens intenció de fer-ho, no la seleccionis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104020 Treball de fi de grau OB/12/Anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104044 Seguretat laboral OP/6/2 Sem
104037 Psicosociologia i ergonomia OP/6/1 Sem
104033 Normativa sobre riscos laborals OP/6/2 Sem
104030 Higiene i salut OP/6/1 Sem
104025 Direcció de serveis de prevenció OP/6/2 Sem
105077 Pràctiques professionals OP/12/2 sem
105778 Mobilitat i Seguretat Vial OP/6/1 Sem