Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria:

 *Semestralitat de les assigantures subjecte a possibles canvis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1039902 Història de la seguretat FB/6/1 sem
1039912 Dret de la seguretat FB/6/1 sem
1039922 Estadística FB/6/1 sem
1039942 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
1039952 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
1039962 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem
1039982 Models de seguretat FB/6/2 sem
1039992 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem
1040042 Tecnologia de la seguretat OB/6/2 sem
1066812 Seguretat i responsabilitat penal [Antiga 1040032 Regulació de les organitzacions] OB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1039932 Gestió de les organitzacions FB/6/2 sem
1040002 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
1040012 Intervenció i autorregulació OB/6/1 sem
1040052 Comunicació a les organitzacions FB/6/2 sem
1040062 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
1040072 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
1040082 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
1046912 Pràcticum I OB/6/1 sem
1046922 Pràcticum II OB/6/2 sem
1057792 Ciberseguretat FB/6/2 sem

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040112 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
1040122 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
1040152 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
1040162 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporativa OB/6/2 sem
1040172 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
1046932 Pràcticum III OB/6/1 sem
1046942 Pràcticum IV OB/6/2 sem
1066822 Criminologia i anàlisi criminal  [Antiga 1040102 Criminologia i criminalística] OB/6/1 sem
1066832 Tècniques d'investigació [Antiga 1040142 Tècniques d'investigació social] OB/6/2 sem
1066842 Protecció de dades i Seguretat de la Informació [Antiga 1040192 Seguretat informàtica i documental ] OB/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives".

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040202 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040432 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
1040362 Protecció civil OT/6/1 sem
1040342 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
1040272 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
1040242 Direcció de seguretat OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040422 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
1040412 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
1057772 Seguretat i Tecnologia OT/6/2 sem
1050772  Pràctiques professionals OP/12/2 sem

 

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DIRECTOR SEGURETAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040202 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040382 Investigació privada OP/6/1 sem
1040292 Gestió privada de la seguretat OP/6/2 sem
1040232 Direcció de recursos humans en seguretat privada OP/6/1 sem
1040462 Sistemes de protecció OP/6/2 sem
1040262 Dret de la seguretat privada OP/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1050772 Pràctiques professionals OP/12/2 sem
1040442 Seguretat laboral OP/6/2 sem
1040362 Protecció civil OP/6/1 sem
1040412 Seguretat Alimentaria OP/6/2 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta de crèdits, fins arribar als 48 ECTS, els pots triar en l'apartat "Resta d'assignatures optatives". 

S'indiquen les optatives necessàries per acreditar-se com a Tècnic Superior amb les 3 especialitats.

Nota:*Si tens reconeguda l'assignatura de Pràctiques professionals o tens intenció de fer-ho, no la seleccionis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040202 Treball de fi de grau OB/12/Anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1040442 Seguretat laboral OP/6/2 Sem
1040372 Psicosociologia i ergonomia OP/6/1 Sem
1040332 Normativa sobre riscos laborals OP/6/2 Sem
1040302 Higiene i salut OP/6/1 Sem
1040252 Direcció de serveis de prevenció OP/6/2 Sem

 

RESTA DE ASSIGNATURAS OPTATIVES 

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
1050772 Pràctiques professionals OP/12/2 sem
1057782 Mobilitat i seguretat vial OP/6/1 Sem