Pràctiques curs 2023-2024

Calendari per a l'alumnat matriculat a pràctiques el curs 2023-2024

31/01/2024: final del període per fer estades de primer semestre.

01/02/2024: inici del període per fer estades de segon semestre.

31/05/2024: final del període per fer estades de segon semestre.

01/05/2024: últim dia per sol·licitar el reconeixement per experiència laboral dins del curs 2023-2024.

15/05/2024: últim dia per rebre propostes d’autopràcticum per estades d’estiu.

 

Autopràcticum: l’alumnat que fa pràctiques durant el segon semestre cal que presenti la proposta d’autopràcticum amb la suficient antelació perquè la Facultat revisi la documentació i faci el conveni de pràctiques, almenys 15 dies abans de l’inici de l’estada.