Formació

Requisits d'admissió i matrícula

Inscripció al programa

Documents requerits per a la inscripció:

Els estudiants han d'enviar els següents documents en format PDF a foundation.year.fuab@uab.cat:

  • Una còpia compulsada del certificat d'educació secundària (o de grau si volen cursar un màster) que certifiqui que hagin finalitzat l'educació secundària (amb traducció oficial, si s'escau).
  • Una còpia escanejada del passaport vigent.
  • Una fotografia de la mida de passaport.
  • Una còpia de l'assegurança de viatge amb cobertura mèdica que els estudiants hauran de d'enviar abans de l'inici del programa.

Procés d'inscripció:

Els sol·licitants han de completar el formulari de preinscripció online i enviar la documentació requerida del programa per correu electrònic a foundation.year.fuab@uab.cat:

  • Un cop enviada la preinscripció amb la documentació requerida, l'estudiant rebrà l'acceptació al programa i haurà d'abonar l'import total del programa abans del seu inici.
  • S'enviaran les instruccions per fer la prova de nivell d'espanyol, en cas que l'alumne hagi estudiat espanyol i vulgui començar el curs al gener de 2024.
  • L'alumne haurà d'abonar la totalitat del curs, com a molt tard, un mes abans de l'inici del curs.
  • Un cop fet el pagament, s'enviarà la carta de confirmació de la matrícula i la carta de visat, en el cas que l'estudiant l'hagi demanat en el moment d'emplenar la sol·licitud. 
  • Els estudiants hauran d'enviar una còpia de la seva assegurança de viatge amb cobertura mèdica abans de l'inici del programa. En cas de no fer-ho, no podran començar el curs.

Inscriu-te al programa

Nombre mínim d'estudiants: 11 / Nombre màxim d'estudiants: 16

Cal tenir en compte que les places són limitades i que, en alguna ocasió, el programa no podrà assegurar plaça en els cursos triats per l'estudiant.