Formació

Preinscripció i matrícula

Els sol·licitants han de ser majors de 18 anys i haver completat els estudis d'educació secundària.

Per inscriure's, cal completar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar una còpia compulsada del certificat d'educació secundària que certifiqui que l'hagin finalitzat.

Un cop enviada la preinscripció amb la documentació requerida, els alumnes que acreditin nivell d'espanyol rebran les instruccions per fer una prova de nivell.

Tancat el període de preinscripció, l'alumne rebrà la carta d'acceptació al programa i tindrà 15 dies per abonar l'import total del curs.

El pagament es farà en euros (€) i el mètode de pagament serà mitjançant transferència bancària. Les comissions per transferència bancària aniran a càrrec de l'estudiant. Les tarifes varien segons el país o l'entitat. Els estudiants hauran de comprovar a la seva entitat bancària que el pagament cobreix l'import total de matrícula. Les comissions que no hagin pagat a l'estudiant es carregaran a posteriori.

Un cop fet el pagament, l’alumne rebrà la carta de confirmació de matrícula i haurà d’enviar la resta de documentació (passaport vigent pel període d’estada a Espanya i assegurança mèdica). Quan rebem la documentació, s’enviarà la carta d’inscripció/visat a l’estudiant.  

Dates de preinscripció i matrícula 1a edició

 
Període de preinscripció/prova de nivell d'espanyol 4/3/2024 – 24/5/2024
Període validació de la documentació   27/5/2024 – 7/6/2024
Confirmació acceptació i enviament de la proforma/pressupost perquè faci pagament 10/6/2024 – 14/6/2024
Període perquè l'alumne faci efectiu pagament 17/6/2024 – 28/6/2024     
Confirmació de la matrícula i reclamació  de la documentació restant (assegurança i passaport) 1/7/2024 – 12/7/2024
Enviament de la carta de visat 15/7/2024 – 19/7/2024

Preinscripció

Nombre mínim d'estudiants: 11