Formació

Títols

Sol·licitud de títols de Graus i Màsters

Per sol·licitar el títol has d'haver superat totes les assignatures i que el teu expedient es trobi tancat en disposició de títol. 

Segueix el procediment que s'indica en el document d'autosol·licitud del títol.

Fes el tràmit

Sol·licitud de títols de màster propi o diplomatura de postgrau

Per sol·licitar el títol de màster propi o diplomatura de postgrau: 

Fes el tràmit

Sol·licitud d'enviament de títols Graus i Màsters

Per sol·licitar la remissió del títol a la delegació o subdelegació del Ministeri d'Educació més propera al teu domicili, o a una oficina consular o ambaixada espanyola:

Fes el tràmit