Formació

Instància general

Tràmits en línia Escola FUAB Formació i Centre de Formació Professional de la FUAB


El temps de resolució del tràmit és de 7 a 10 dies laborables, a partir de la data de la sol·licitud.
En cas que el tràmit requereixi del pagament d'una taxa, el temps de resolució del tràmit serà a partir de la data de l'abonament de la taxa.

Per tasques de manteniment, durant el cap de setmana, poden produir-se talls intermitents al Servei de Tràmits.

Instància general

FUAB formació

Els certificats i les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Per sol·licitar qualsevol altre tràmit que no tingui formulari específic, com ara petició de factures, modificació de dades personals i altres.

Aquest tràmit permet fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa.

Fes el tràmit