Formació

Consultoria i assessorament

Oferim serveis de consultoria i assessorament, tant a empreses privades com a institucions públiques, en diferents àmbits:

Turisme i hoteleria

 • Implementació pràctica de tasques de recerca realitzades a l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera
 • Especialització en temes i línies de recerca relacionades amb el turisme i l’hoteleria

Prevenció i seguretat

 • Gestió i prevenció del risc
 • Assessorament tècnic envers els plecs de condicions tècniques dels procediments de selecció i elaboració de plans de seguretat
 • Avaluació psicotècnica i competencial per a processos de selecció en diferents àmbits del sector públic i privat, on es valora el grau d’adaptació de la personal i la seva adequació al seu perfil competencial
 • Avaluació de les condicions psicològiques per a la tinença i l’ús d’armes de foc per a Policies Locals de Catalunya

Arxivística i gestió documental

 • Tractament i descripció de fons documentals
 • Assessorament per al disseny i implantació de Sistemes de Gestió de Documents
 • Avaluació de Sistemes de Gestió de Documents
 • Auditoria interna de Sistemes de Gestió de Documents segons la norma ISO 30301
 • Elaboració d’eines de suport i formació pels usuaris del Sistema de Gestió de Documents

Pots sol·licitar informació a: formacio.continuada.fuab@uab.cat