Personal UAB Personal d'administració i serveis

Resultats de les darreres eleccions sindicals del Comitè d'empresa i la Junta de PAS

Distribució de la representació sindical a la UAB

Els òrgans de representació del personal funcionari i del personal laboral són escollits pels treballadors cada quatre anys mitjançant el procés electoral corresponent.

La normativa vigent i concordant regula el desenvolupament del procés electoral al qual poden concórrer les persones treballadores com a electores i com a elegibles.

La representació del Comitè d’Empresa del personal laboral, una vegada celebrades les eleccions el passat 20 de juny de 2019, és la següent:

  • CAU: 6 representants
  • CCOO: 9 representants
  • CGT: 4 representants
  • UGT: 4 representants

Segons el resultat obtingut en la votació del 7 de juny de 2018, la representació de la Junta de PAS funcionari és la que es detalla tot seguit:

  • ADT: 3 representants
  • CAU: 5 representants
  • CCOO: 8 representants
  • UGT: 5 representants

Les respectives seccions sindicals disposen d’un local ubicat a l’edifici del Rectorat on els treballadors poden ser atesos pels seus representants.

El resultat de la negociació entre la part institucional i els agents socials es tradueix en la signatura d’acords que comprometen ambdues parts.

Els acords es publiquen al web de la UAB.

Eleccions sindicals Comitè PAS-L 2019
A continuació trobareu la informació relativa a les eleccions sindicals del Comitè d'Empresa del PAS laboral (2019):

Eleccions sindicals Junta PAS-F 2018
A continuació trobareu la informació relativa a les eleccions sindicals de la Junta de PAS-F (2018):

RESULTAT DE LA VOTACIÓ A LES ELECCIONS SINDICALS DEL COMITÈ D'EMPRESA DEL PAS LABORAL 2015

RESULTAT  DE LA VOTACIÓ A LES ELECCIONS A LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA UAB 2014