Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Relacions laborals. Normativa UAB

Recopilació dels acords entre la Gerència de la UAB i els agents socials:

- PAS i PDI
- PAS Funcionari i PAS Laboral
- PAS Funcionari
- PAS Laboral