Personal UAB Personal d'administració i serveis

Relacions laborals. Normativa UAB

Personal d'administració i serveis

Recopilació dels acords entre la Gerència de la UAB i els agents socials: