Diagnosi per a l’elaboració del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB (IV PAG)

Diagnosi IV Pla

L'Observatori per a la Igualtat ha publicat la diagnosi feta per a l'elaboració del Quart Pla d'acció per a la igualtat de gènere de la UAB. La diagnosi avalua el grau d'implementació del Tercer Pla, fa una revisió de la normativa vigent i proposa noves mesures d'acció.

12/02/2020

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB ha publicat la diagnosi per a l'elaboració del Quart Pla d'acció per a la igualtat de gènere de la UAB (IV PAG). L'any 2017 va finalitzar la vigència del Tercer Pla d'acció, motiu pel qual el 2018 es va iniciar el procés d'elaboració de la nova proposta.

El procés d'elaboració del Quart Pla d'acció ha constat de l'elaboració de la diagnosi, la proposta de noves mesures, un procés participatiu i la redacció final de la proposta del nou pla d'acció. La diagnosi en qüestió avalua el grau d'implementació del Tercer Pla, revisa la normativa vigent i fa una proposta de noves mesures d'acció per assolir la igualtat entre homes i dones a la nostra universitat.

L'informe s'estructura en 7 blocs, d'entre els quals hi ha la descripció de la situació de les dones a la UAB; la valoració de l'aplicació de les mesures del pla per part de la comunitat de la UAB; el marc normatiu vigent; i les referències europees en matèria d'igualtat de gènere a l'àmbit universitari. A més, la proposta incorpora els canvis legislatius en matèria de gènere i LGTBI+ que hi ha hagut en els darrers anys a nivell estatal, i es recuperen les lleis i normes jurídiques tant internacionals, com europees i nacionals ja aprovades en anys anteriors. També s'ha dut a terme un buidatge de documents i projectes de referència en matèria d'igualtat de gènere, drets LGTBI+ i universitat.

Les principals conclusions resultants de la diagnosi són el fonament empíric pel disseny de les mesures d'actuació que conformen el Quart Pla d'acció. Tot i els reptes, mancances i necessitats en matèria d'igualtat de gènere que emergeixen de la diagnosi, es constaten avenços significatius. Amb tot, l'University Impact Rankings 2019 (The World University Rankings) situa a la UAB com l'onzena universitat del món en la promoció de la igualtat de gènere a la universitat.

 

Notícies relacionades

8M 2020

El 8 de març al campus

A banda de l’acte institucional, tota la comunitat UAB s’organitza per commemorar el Dia Internacional de les Dones Treballadores amb diferents actes i accions al llarg dels dies anteriors i posteriors a la jornada.

8M 2020

XV Jornada institucional en commemoració del 8M a la UAB

El proper 5 de març se celebrarà la XV Jornada institucional a la UAB en commemoració del Dia Internacional de les Dones Treballadores. L’acte inclourà el reconeixement a la Dra. Laura Duarte Campderrós, responsable tècnica de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, i la celebració dels 15 anys de l’Observatori.

Totes les notícies