Continua el projecte EGERA a la UAB

Imatge de l'entrada de la Torre Vila-Puig

El passat gener va tenir lloc a la Torre Vila-Puig el darrer workshop EGERA a la UAB, que va reunir les 8 institucions participants del projecte europeu. Es van acordar els elements principals de la Base de dades de bones pràctiques sobre gènere i recerca i la Carta sobre els biaixos de gènere en la governança i l’avaluació de la recerca a les universitats

10/03/2016

El projecte Effective Gender Equality in Research and Academia, conegut com a EGERA, va fer la seva última parada a la Universitat Autònoma de Barcelona els passats 18, 19 i 20 de gener on, per segona vegada, es va celebrar una reunió interna entre les 8 universitats participants.
 
La trobada va tenir lloc a la Torre Vila-Puig, seu dels Amics de la UAB, i durant 3 dies va acollir fins a 30 persones, entre les que destacaven les membres de les institucions participants i també els comitès de coordinació del projecte com l'Advisory Committee o elSteering Committee.
 
A més de les persones directament vinculades al projecte, també va assistir-hi com a convidada la professora Maria Bustelo, responsable de la Unitat d’Igualtat de la Universidad Complutense de Madrid i experta en gènere, governança i avaluació, que va parlar sobre "la importància que qualsevol avaluació serveixi no només per a qüestions de rendició de comptes, sinó també d'aprenentatge".

L'acte va ser presentat pel Rector de la UAB, el Ferran Sancho; la Vice-rectora d'Investigació, la Pilar Dellunde; la coordinadora del projecte, l'Hélène Périvier; l'Agnès Hubert, membre de l'Advisory Committee i consellera a la BEPA; i també la Directora de l'Observatori per a la Igualtat, la Teresa Freixes.

Els punts centrals de discussió van ser el disseny de la Carta sobre la Perspectiva de Gènere en la governança i en l’avaluació de la recerca a les universitats i la creació de la Base de Dades sobre Bones Pràctiques en la perspectiva de gènere en la recerca. La futura Carta sobre gènere i governança està liderada per Science Po (París) i implica a totes les universitats participants en el projecte EGERA, inclosa la UAB, que signaran la carta a finals de maig de 2016. Amb aquesta Carta es pretén que les universitats signants es comprometin a treballar en favor de l’accés igualitari de les dones a les posicions de responsabilitat universitària, així com en la reducció dels biaixos de gènere en l’avaluació de la recerca i de la docència que es porta a terme des de les universitats.

Es van acordar també els criteris per la selecció de les bones pràctiques en la inclusió de la Perspectiva de Gènere en la Recerca. LA UAB, a través de l’Observatori per a la Igualtat, recollirà durant el 2016 les bones pràctiques de totes les universitats del projecte EGERA. Aquestes bones pràctiques seran valorades i incorporades en una base de dades que serà entregada a la Comissió  Europea per a futures accions de sensibilització i de formació. Les bones practiques de gènere en la recerca inclouen totes les iniciatives, activitats i projectes de recerca que hagin fomentat i enfortit la dimensió i la perspectiva de gènere en la recerca, i que suposin un avançament en la seva disciplina en el camp de l’anàlisi i la dimensió de gènere, així com processos i accions portats a terme per les universitats, unitats i grups de recerca per fomentar el lideratge de les dones en els projectes de recerca i l’equilibri entre dones i homes en els equips d’investigació.    

El projecte EGERA a la UAB, fins a la seva finalització a principis del 2017, continuarà com fins ara contribuint a la implementació del III Pla d’Acció per a la d’Igualtat entre dones i homes de la UAB, especialment respecte del desenvolupament de les mesures  relacionades amb la perspectiva de gènere en la recerca i la docència, així com la formació i assessorament d’estudiants, personal investigador i grups de recerca interessats. Així mateix es continuaran altres tasques del projecte, com la Segona Enquesta sobre Cultura de Gènere a la UAB i l’elaboració del Tercer Informe sobre Igualtat de Gènere a la UAB.

Per fer-nos arribar les activitats i projectes de recerca per ser valorats i inclosos a les bones pràctiques: pr.egera@uab.cat i també podeu conèixer més sobre les mesures del III Pla d’Igualtat entre dones i homes connectades amb el projecte EGERA.

Si voleu veure el vídeo resum del workshop, feu click aquí.