La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Medicina

Departament de Medicina

Dr. Albert Selva O’Callaghan
Professor Titular de Medicina
Director del Departament de Medicina
 
Docència
- Fisiopatologia i Semiologia Clínica
- Medicina i Cirurgia I (Reumatologia i Malalties Autoimmunes Sistèmiques)
- Aprenentatge Integrat en Medicina III
- Medicina i Cirurgia III (Geriatria)
- Pràctiques clíniques mèdiques
- Bases Biològiques de la Patologia

Recerca
- Malalties Autoimmunes Sistèmiques
- Miositis (autoimmune)
- Miositis Associada a Càncer (epidemiologia/clínica)

Selecció de publicacions recents
- Opportunistic infections in patients with idiopathic inflammatory myopathies. Int J Rheum Dis. 2018 Jan 5. doi: 10.1111/1756-185X.13255.
- Cancer-associated Dermatomyositis: Does the PD-1 Checkpoint Pathway Play a Role? J Rheumatol. 2018 (in press)
- 2017 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups. Ann Rheum Dis. 2017 Dec;76(12):1955-1964.
- Tumour TIF1 mutations and loss of heterozygosity related to cancer-associated myositis. Rheumatology (Oxford). 2017. doi: 10.1093/rheumatology/kex413.
- High-resolution manometry in patients with idiopathic inflammatory myopathy: Elevated prevalence of esophageal involvement and differences according to autoantibody status and clinical subset. Muscle Nerve. 2017;56:386-392.

Gestió universitària
- Coordinador de tercer cicle del Departament de Medicina (2011-2017)
- Sots-coordinador de la Comissió de Grau de Medicina (2014-2015)
- Vicedegà de Postgrau de la Facultat de Medicina (2015 – 2017)
- Director del Departament de Medicina (2017 - actualitat)

 Altres
- Evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación -Chile (2016 - actualitat)
- Panel Expert member in re-accreditation of postgraduate university studies programmes in 2016, cluster of biomedicine and health (Agency for Science and Higher Education, in Croacia) Faculty of Medicine in Zagreb and Rijeka)
- Coordinador nacional del Registre de malalts amb Miopatia Inflamatòria (2002 - actualitat)
- Cap de Grup en Recerca de Malalties Sistèmiques del VHIR (Àrea de recerca SICARDPATH), desde maig de 2017

Data de modificació: 2018-01-23 10:41:20.616