Viu a la UAB

Actualitat del Consell Social

El Consell Social de la UAB aprova els comptes de la universitat a 31 de desembre del 2016

El Ple del Consell Social de la UAB ha aprovat, en la seva reunió del 19 de juliol, la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre del 2016. L’òrgan de participació de la societat en l’Autònoma ha validat la liquidació del seu propi pressupost de l’any passat.

+

Galeria