Viu a la UAB

Actualitat del Consell Social

La Comissió Universitat-Empresa del Consell Social de la UAB selecciona els tres projectes guanyadors del programa Smart Money

La Comissió-Universitat Empresa del Consell Social de l’Autònoma ha decidit els tres projectes als quals la universitat donarà suport dins la primera convocatòria del programa Smart Money. L’acord s’ha pres en una reunió extraordinària celebrada el 27 de juliol. Es tracta d’una línia d’ajuts a investigadors per facilitar-ne l’aplicació dels coneixements al món de l’empresa.

+

El Consell Social de la UAB aprova els comptes de la universitat a 31 de desembre del 2016

El Ple del Consell Social de la UAB ha aprovat, en la seva reunió del 19 de juliol, la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre del 2016. L’òrgan de participació de la societat en l’Autònoma ha validat la liquidació del seu propi pressupost de l’any passat.

+

La Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB aprova que es creïn tres nous graus propis i cinc nous màsters oficials

La Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB, reunida el 18 de juliol, ha aprovat informar favorablement el Ple d’aquest mateix òrgan col·legiat sobre la creació de tres nous títols de grau i de cinc nous títols de màster universitari. La sessió plenària de demà també haurà de validar que la universitat creï quatre màsters propis i tres nous diplomes de postgrau.

+

Galeria