Viu a la UAB

Actualitat del Consell Social

Ple de juny del 2018 del Consell Social de la UAB

El Ple del Consell Social de la UAB n’aprova els comptes de l’exercici 2017

El Ple del Consell Social de la UAB ha aprovat els números de la universitat corresponents a l’exercici passat i s’ha donat per assabentat de l’informe dels auditors de comptes que els han examinat. La sessió plenària de l’òrgan col·legiat de participació de la societat en la universitat ha tingut lloc a la torre Vila-Puig el 27 de juny sota la presidència de Gabriel Masfurroll.

+

Logotip del Consell Social de la UAB

La Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB recomana al Ple que aprovi el màster en Recerca en Estudis Internacionals

La Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB ha aprovat d’informar favorablement el Ple de l’òrgan col·legiat sobre la proposta de crear el títol de màster universitari en Recerca en Estudis Internacionals / Research Master in International Studies. El grup de treball acadèmic del Consell ho ha decidit en la reunió del 19 de juny, presidida per Moisès Amorós.

+

Galeria