La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Geologia

Director del Departament de Geologia

Dr. Antoni Teixell Cácharo
Director del Departament de Geologia
 
Docència:
- Tectònica global
- Geologia estructural de l’escorça superior
- Cartografia geològica
 
Recerca:
- Geologia estructural i Tectònica
- Relacions entre Tectònica i Geofísica, Geomorfologia i Geologia Sedimentària
- En l’actualitat dirigeix un grup de recerca SRG sobre processos geològics, i un projecte d’Investigació d’Excel·lència del Programa Estatal del ministeri.
- Té 4 sexennis d’investigació reconeguts
- Ha publicat més de 80 treballs, amb un índex h de 23. Ha dirigit 4 tesis doctorals, 15 tesis de màster, i en l’actualitat dirigeix 3 tesis doctorals en curs
 
Selecció de publicacions recents:
- Crustal thickness and velocity structure across the Moroccan Atlas from long offset wide-angle reflection seismic data: The SIMA experiment. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15 (2014) (en col·laboració)
- The structure of an inverted back-arc rift: insights from a transect across the Eastern Cordillera of Colombia near Bogotá. In: Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of Colombia Caribbean Margin. AAPG Memoir 108  (2015) (en col·laboració)
- Influence of salt in the tectonic development of the frontal thrust belt of the eastern Cordillera (Guatiquía area, Colombian Andes). Interpretation, 3 (2015) (en col·laboració)
- The inverted rift of the Marrakech High Atlas: A reappraisal of basin geometries and faulting histories. Tectonophysics, (2015) (en col·laboració)
- Drainage reorganization during mountain building in the river system of the Eastern Cordillera of the Colombian Andes. Geomorphology, 250 (2015) (en col·laboració)
 
Gestió universitària:
- Director del Departament de Geologia des de 2014
- Vicedegà de la Facultat de Ciències (2006-2014)
- Membre de la Comissió del Pla d’Estudis de Grau de Geologia (2003-2009)
- Secretari del Departament de Geologia (2001-2005)
 
Altres:
- Ha realitzat estades d’1 any de duració a la State University of New York at Albany (1985-1986) i a la University of Texas-Austin (2011-2012)
- Avaluador de projectes d’investigació dels Plans Nacionals per a la ANEP, per a la AGAUR,  per a la NSF (EEUU), per a la ANR (França) i per a la FONCYT (Argentina).
- Revisor d’articles científics per a 22 revistes diferents del Science Citation Index.

Data de modificació: 2016-05-30 14:55:26.0