La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica

Dr. Xavier Martinez Giralt
Director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica
Facultat d’Economia i Empresa
 
xavier.martinez.giralt@uab.cat
http://code.uab.es/xmg

 
Catedràtic d’Anàlisi Econòmica

Ph.D. CORE, Université Catholique de Louvain, 1988
 
Docència:
- Microeconomia
- Organització Industrial
- Economia de la Salut
- Matemàtiques

Recerca:
- Organització Industrial
- Economia de la Salut

Publicacions recents:
- Barros, P.P. i X. Martinez-Giralt, 2008, Selecting Health Care Providers: “any willing provider” vs. negotiation, European Journal of Political Economy, 24(2): 402-414. [DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2007.10.001]

- Barros, P.P. i X. Martinez-Giralt, 2008, On the International Cost-sharing of Pharmaceutical R&D, International Journal of Health Care Finance and Economics, 8(4): 301-312. [DOI: 10.1007/s10754-008-9042-2]
- Barros, P.P. i X. Martinez-Giralt, 2009, Contractual design and PPPs for hospitals: lessons for the Portuguese model, The European Journal of Health Economics, 10: 437-453. [DOI: 10.1007/s10198-009-0152-7]

- Martinez-Giralt, X. i R. Nicolini, 2013, Technological endowments in entrepreneurial partnerships, Computational and Mathematical Organization Theory, 19(4): 601-621. [DOI: 10.1007/s10588-012-9144-8].
- Barros, P.P. i X. Martinez-Giralt, 2015, Technological adoption in health care - The role of payment systems”, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy - Contributions, 15(2): 709-745. [DOI: 10.1515/bejeap-2014-0113]

Gestió universitària:
- Director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, 4/2000 - 5/2002, 10/2013 - .

- Director del CODE, 5/2005 - 9/2009, 9/2010 - 10/2013

- Membre electe del Claustre General, 3/1995 - 3/1996, 12/1999 - 5/2002, 6/2004 -
- Membre electe de la Junta de Govern, 4/2000 - 1/2001, 9/2006 - 3/2009.

- Membre electe de la Comissió d’Afers Acadèmics, 6/2005 - 9/2009.

Altres:
- Ministerio de Ciencia e Innovación, Gestor del área de economía, Gestión de los programas de actividad investigadora y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, 2/2008 - 2/2009
- Ministerio de Educación y Ciencia, Co-gestor del área de economía, Gestión de los programas de actividad investigadora y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, 2/2007 - 2/2008.

Data de modificació: 2016-05-30 15:08:06.0