Aules multimèdia

SERIM

A la Facultat de Traducció i Interpretació hi ha 5 aules multimèdia destinades a fer classe. Tots els ordinadors tenen el programari necessari per a la docència. La distribució per aula pot variar, però actualment és com segueix (incloent-hi el del docent).

Descripció de les aules:

Aula multimèdia A: 27 ordinadors
Aula multimèdia B: 36 ordinadors
Aula multimèdia C: 34 ordinadors
Aula multimèdia D: 36 ordinadors
Aula multimèdia E: 34 ordinadors

Totes les aules tenen canó de projecció i megafonia.

Horari de les aules:

               Setembre – juny: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h
               Juliol: de dilluns a divendres, de 8.30 a 19.30 h
               Agost: Tancat

Horari aula multimèdia A: Quan no hi ha docència programada, és d'ús lliure.

Aquests són els principals programes instal·lats als ordinadors de les aules multimèdia:

Acrolinx
DejaVu X3
Euclides Grec Politònic
MeGUI
MemoQ
Microsoft Office 2019
Subrip
WordSmith Tools
Zotero

La Facultat també en disposa de llicències que permeten treballar en línia amb algunes aplicacions:

Memsource
Multiterm
Trados Studio
Sketch Engine

 

I a més, la UAB, en conveni amb el CSUC, ofereix moltes aplicacions virtualitzades a les quals es pot accedir a través de l'aplicació AppsAnywhere instal·lada a tots els ordinadors de les aules multimèdia. Si trobeu a faltar alguna aplicació als ordinadors consulteu si està a AppsAnywhere abans de demanar-la.

Els docents poden demanar que s'instal·lin aplicacions noves als ordinadors si no hi són i no estan virtualitzades. Es poden demanar en aquest formulari amb quinze dies d'antelació.

Accés a les instal·lacions.

Qualsevol persona que utilitzi els equips de les aules haurà d'identificar-se obligatòriament quan li sigui requerit pel personal autoritzat de la UAB.

Per accedir a l'ús de determinats serveis haurà d'emprar els mecanismes d'accés que li hagin estat assignats en procedir a la seva alta al sistema (targetes xip, codi d'usuari, contrasenyes, etc.). Aquests mecanismes d'accés són personals i intransferibles. La responsabilitat de l'ús que se'n faci recau sobre la persona titular.

Normes de conducta.

A les aules informatitzades no és permès de fumar, ni menjar, ni beure, ni generar cap molèstia a la capacitat de concentració de la resta d'usuaris.

Els usuaris no podran instal·lar cap sistema ni programari en els equipaments de la UAB ni canviar-ne la configuració. En cap cas es podrà treure de l'aula o sala cap equipament, ni físic ni lògic i hauran de tenir cura de les instal·lacions i de l'equipament informàtic i mobiliari.

L'usuari ha de conèixer la normativa i reglaments vigents propis de la UAB, i la legislació aplicable a l’àmbit tecnològic. Qualsevol incompliment pot representar la suspensió del compte i, en casos greus, l'enviament d'un informe a la Comissió de Disciplina Informàtica de la UAB. Aquest documentació es pot consultar a: Recull de les normatives i reglaments propis de la UAB, i legislació aplicable a l'àmbit tecnològic.


Accés a la xarxa informàtica de la UAB

El dret d'accés a la xarxa informàtica de la UAB es controlarà mitjançant comptes d'ús personal i intransferible. Els recursos de la xarxa als quals cada usuari pugui accedir serà regulat per les decisions que, en funció dels recursos disponibles i les polítiques de Seguretat de la Xarxa, dictin en comú acord el director del Servei d'Informàtica i els coordinadors dels SID.