Calendari de reunions

Any 2019
 
A) Plenari (PLE)
 
B) Comissió Acadèmica (CA)
 
C) Comissió Econòmica (CE)
 
D) Comissió Societat-Universitat (CSU)

E) Comissió Universitat-Empresa (CUE)
 
F) Consell de Govern (CG). Les dates s’hi indiquen únicament a títol informatiu.

Els horaris de les reunions s'indiquen en el calendari que consta a continuació (hora indicada: segona convocatòria. La primera convocatòria té lloc mitja hora abans):Podeu descarregar-vos el calendari de reunions en format pdf a l’enllaç següent.

Calendari de reunions del Consell Social de la UAB 2019 (PDF, )