Actualitat

Poster Virtual Days

International Virtual Days

La Universitat Autònoma de Barcelona celebra els International Virtual Days dirigit al staff de les universitats associades, amb el tema “Experiències d’intercanvi virtual”. Les sessions tindran lloc els dies 17, 18 i 19 de novembre, de 10 a 13:00

UAB Columnes Comunicat ARI

Prestació de serveis

A l'Àrea de Relacions Internacionals, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries per tal de contenir la covid19, us atendrem en línea a les següents adreces: