Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Eleccions 2021

Elecció de les persones delegades d'igualtat

La renovació com a delegat o delegada d'igualtat

Les persones que el curs anterior van excercir com a delegades d'igualtat tenen dret a renovar el seu càrrec. Un cop finalitzi el periode de renovacions es procedirà a realitzar eleccions per cobrir les places que hagin quedat vacants.

El procés d'elecció

El procés d'elecció es realitza de manera telemàtica i a continuació es detallarà el calendari electoral i els enllaços i terminis per presentar candidatura i per votar. El formulari per presentar candidatura i el formulari de votació és comú a totes les facultats, tot i que en alguns casos s'han establert requisits específics de titulació, segons els criteris fixats al calendari electoral de cada centre. Cada estudiant només pot emetre un vot i es declararan nuls els vots que no compleixin les condicions establertes. Els resultats es publicaran en aquesta mateixa web un cop finalitzades les votacions.

Eleccions a persones delegades d'igualtat. Curs 2021/2022
Centre Vacants a cobrir Resultats
Psicologia 2 places de la titulació de Psicologia Psicologia:
Hugo Núñez Borges, 25 vots
Daniel González Rosselló, 17 vots
Ciències 3 places, sense requisit de titulació Marta Cerrato Franch, 34 vots
Paula Casals Fanlo, 30 vots
Anna Xiu Obradors Castillo, 9 vots
Ciències de la Comunicació 2 places, sense requisits de titulació Gemma Guasch Montesinos. 5 vots
Ciències de l'Educació 2 places, una per a les titulacions d'Educació infantil/primària, i una per a les titulacions d'Educació Social i Pedagogia Educació infantil/primària:
Laia Rubio Castells, 30 vots
Dana Castells Martínez, 0 vots

Educació social / Pedagogia:
Paula Quer Roura, 0 vots
Ciències Polítiques i Sociologia 2 places, sense requisits de titulació Claudia Cairó Munné, 22 vots
Anna Berthet Martí, 21 vots
Dret 2 places, una per a la titulació de Relacions laborals, i una per a la de Criminologia

Relacions laborals:
Mariuxi Meliza Salazar Sosa, 3 vots
Maria Salvans Cabezas, 0 vots

Criminologia:
No hi ha candidatures

Filosofia i Lletres 1 plaça, sense requisit de titulació Aimara Ventoso Tubio, 44 vots
Roger Castillo Requena, 17 vots
Jet Arias Hernández, 13 vots
Medicina 2 places, una per a la titulació d'Infermeria i una per a la de Fisioteràpia

Infermeria:
Emma Rayo Suárez    14

Fisioteràpia:
Meritxell Plans Vilardell    13