Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Llocs de treball i tasques teletreballables

Teletreball - Objectius

Els llocs de treball que s’adeqüen més al teletreball són aquells en què es desenvolupen tasques avaluables que no necessiten una coordinació en temps simultani amb altres persones, ja que són les que permeten una millor adequació a les necessitats temporals del/de la treballador/a.

Algunes d’aquestes tasques són:

- Tasques d’anàlisi i estudi de projectes.
- Tasques de recerca.
- Tasques d’elaboració d’informes.
- Tasques de redacció, correcció, traducció i tractament de documents.
- Tasques d’assessoria.
- Tasques de manteniment de sistemes d’informació: pàgines web, administració de sistemes informàtics, programació.
- Tasques de processament, introducció i manipulació de dades, utilitzant eines institucionals.

El teletreball no podrà ser aplicable als llocs que requereixin intercanvis continus amb altres treballadors/es, amb el/la supervisor/a, amb clients o públic en general, o als llocs en què calgui consultar o utilitzar freqüentment material que no pot ser desplaçat al lloc de teletreball, o que requereixi instal·lacions o equipaments molt especialitzats o costosos.