La Fundació UAB

Vila Universitària consolida el projecte d'acollida de refugiats

Vila Universitària consolida el projecte d'acollida de refugiats

Un article, publicat a La Vanguardia, es fa ressò de l'acollida de 28 sol·licitants d'asil als pisos de la UAB en el marc de la primera fase del pla estatal. Els refugiats conviuen amb estudiants del campus, en un entorn internacional, en una iniciativa pionera a Espanya.

11/04/2019

La Vanguardia, en la seva edició de l'11 d'abril, ha publicat un reportatge sobre la vida dels refugiats acollits a Vila Universitària de la UAB, en un projecte pioner a Espanya, on 28 sol·licitants d'asil conviuen amb altres estudiants, en els pisos de Bellaterra, per tal d'afavorir la seva adaptació i integració a l'entorn universitari, i a la realitat de viure en un país estranger.

Els joves refugiats, d'edats compreses entre els 18 i 35 anys, i procedents de diversos estats d'Àfrica i del Pròxim Orient, estan allotjats durant la primera fase del pla estatal d'acollida per als sol·licitants d'asil (6 mesos), amb totes les necessitats cobertes, i recolzats per un equip tècnic de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) i de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR). Durant la seva estada al Campus desenvolupen un pla de formació per adquirir coneixements i habilitats per ser autònoms,  i entre les activitats que realitzen hi ha l'aprenentatge del castellà i català (a través dels cursos oferts per UAB Idiomes), tallers contextuals per saber com funciona el sistema sanitari i educatiu de Catalunya; tallers també de gestió econòmica o de gènere, entre altres.

Deu d'aquests refugiats continuen els seus estudis a la UAB, després d'haver pogut convalidar cursos i crèdits, i homologar estudis, per poder seguir la seva formació universitària.

L'estada a Vila Universitària afavoreix que puguin conviure amb 2.125 persones, principalment estudiants, però també amb investigadors i docents visitants, i puguin establir vincles amb residents internacionals (el 28,6% del total de residents) i nacionals.

Aquesta iniciativa única a l'Estat, té el valor afegit que les persones acollides formen part de la comunitat del Campus des del primer dia, i poden gaudir de tots els serveis, poden passar desapercebudes entre l'estudiantat, i "reben l'ajuda d'universitaris mentors que els acompanyen durant la seva estada, a través del programa de voluntariat", comenta Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB. D'aquesta forma, estableixen xarxes socials i espais interculturals de trobada.

Des del 2016, l'aliança entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb la CCAR-CEAR ha comportat que gairebé 150 joves refugiats hagin viscut a Vila Universitària, i s'hagin ampliat les places disponibles per aquest col·lectiu de 16 a les 28 places actuals.


 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies