La Fundació UAB

Un 95,3% d'inserció laboral entre els titulats de la Fundació UAB del 2018-2019

Profesora i titulada del Màster d'Esdeveniments

Segons l’última enquesta impulsada per la Fundació UAB, els titulats de Grau i Màster de les Escoles de la FUAB del curs 2018-2019 tenen una mitjana d’inserció laboral del 95,3%, però 7 de cada 10 creu que la pandèmia ha afectat les condicions i oportunitats del mercat laboral.

01/06/2021

La Fundació UAB va realitzar una enquesta d’inserció laboral als alumnes que van finalitzar els seus estudis de Grau i Màster oficial durant el curs 2018-2019. L’estudi, realitzat conjuntament amb la consultora D’EP Institut, es va portar a terme entre l’octubre i el desembre de 2020.

L’enquesta, en què hi ha participat gairebé un 60% dels titulats, ha permès analitzar aspectes com la situació i condicions laborals, el procés de cerca de feina i l’atur, les experiències de mobilitat, els estudis posteriors, i la satisfacció i utilitat de la formació rebuda. 

Alta inserció laboral tot i la pandèmia

Segons els resultats, la inserció laboral dels titulats del curs 2018-2019 és del 95,3%. D’aquests, el 77% està treballant actualment i més de la meitat ocupen una posició relacionada amb els seus estudis. Dels titulats ocupats, gairebé el 30% es mantenen a la seva primera feina, i un 46% ja porten treballant 2 anys o més. 

El 36% dels titulats en actiu o que han treballat han desenvolupat funcions tècniques, i gairebé un 20% han ocupat càrrecs de gestió o direcció. La gran majoria han tingut o disposen d’un contracte fix, i a jornada completa. El 72% ha treballat o encara està al sector privat, un 22% al sector públic, i un 6% al tercer sector.

Si bé la majoria dels qui treballen o han treballat ho han fet a l’estat espanyol -majoritàriament a Catalunya-, més d’una quarta part tenen o han tingut una feina per Europa o a la resta del món

Els titulats en global valoren la satisfacció amb la seva feina actual amb un 7,4 sobre 10. Així i tot, 7 de cada 10 creu que la pandèmia ha afectat les seves condicions i oportunitats dins el món laboral. De fet, la meitat dels titulats que estaven a l’atur en el moment de respondre l’enquesta feia menys de 6 mesos que cercaven una feina.

Experiència durant els estudis a la Fundació UAB

L’estudi també ha demanat l’opinió dels titulats sobre el seu pas en els diferents centres formatius de la Fundació UAB. Quant a la formació rebuda des de la FUAB, els enquestats valoren les competències transversals assolides en els seus estudis amb un 7 sobre 10.

Sobre la mobilitat internacional, un 48% dels enquestats ha tingut una experiència de mobilitat internacional per estudis o feina -més del 30% durant els estudis a la UAB o després de titular-se-.

Per últim, l’enquesta mostra també que gairebé la meitat dels enquestats s’han format posteriorment. D’aquests, la major part han realitzat algun curs d’especialització o d’idiomes, o han cursat un màster o un postgrau.