La Fundació UAB

Nou Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, de 60 ECTS crèdits

Màster en Auditoria i Comtabilitat d'un any acadèmic

La nova formació proporciona en un sol curs acadèmic els coneixements en comptabilitat i auditoria indispensables per exercir com a auditor/a i revisar comptes anuals de tota mena d’empreses i institucions. El Màster també permet l’exempció de l’examen teòric per a la professió d’auditor/a de comptes establert per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

30/04/2021

Ja està oberta la preinscripció al nou Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per al curs acadèmic 2021-2022. 

El nou programa de la UAB (en tramitació), permet, en un sol curs acadèmic (60 crèdits), obtenir els coneixements comptables i d’auditoria per a l’exercici de la professió d’auditor/a. El programa capacita per realitzar auditories de qualsevol tipus o dimensió i dirigir amb responsabilitat i ètica professional la revisió de comptes anuals i altra informació financera d’empreses i institucions.

En un any, els alumnes podran aconseguir els requisits formatius per poder exercir la professió d’auditor/a de comptes (Registre Oficial d’Auditor de Comptes), i eximir-se de l’examen teòric d’accés establert per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

La titulació s’organitza en col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, i respon a la creixent demanda de professionals amb una formació específica en l'àmbit de la comptabilitat empresarial i l'auditoria de comptes. Els membres del Col·legi tenen un 10% de descompte en el preu de la matrícula, en cas de matricular-se al màster sencer.

Pel que fa a les sortides professionals, aquest màster permet accedir a càrrecs de responsabilitat en àrees de comptabilitat d’una empresa o grup d’empreses, exercir com auditor de comptes, analista financer-comptable i/o assessor/a i consultora/a en comptabilitat i auditoria. 

A qui està dirigit

El màster es dirigeix a titulats universitaris en Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, o doble grau de combinacions dels anteriors amb Dret o Màrqueting. Així i tot, el programa ofereix l’opció de cursar complements de formació perquè titulats d’àmbits com l’Economia, el Turisme, les Relacions Laborals o el Dret puguin accedir-hi.

També s’ofereix complements formatius a estudiants estrangers amb títols no procedents de l’estat espanyol, i que hagin cursat titulacions afins. En aquest màster, els estudiants cursaran mòduls de normativa comptable i d’informació financera aplicable a Espanya, així com un mòdul de normativa bàsica d’auditoria a Espanya i la seva adaptació a les normes internacionals d’auditoria (NIA-ES).

Els estudiants del màster poden fer pràctiques professionals optatives (6 ECTS) en empreses de prestigi en el segon semestre del curs, a més de l’opció de fer pràctiques extracurriculars.