La Fundació UAB

Nou espai web del Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Seguretat i Salut FUAB

El Comitè de Seguretat i Salut, establert el mes de maig de 2020, estrena apartat propi dins de la web del Personal FUAB.

12/04/2021

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan col·legiat que participa en la consulta de les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals de l’empresa.

Recentment ha estrenat un apartat a la web de Personal de la FUAB, on s’hi inclouen les informacions següents:

  • Definició i funcions del Comitè
  • Composició: delegats i representants
  • Actes de les reunions aprovades

Aquest espai serveix com a punt d’informació per als treballadors i les treballadores de les decisions preses pel comitè, i que han estat informades tant als representants sindicals com als membres de la Direcció de la FUAB.

Així mateix, el passat 3 de març, el Comitè d'Empresa de la FUAB va celebrar la primera assemblea en format virtual, a la que els interessats hi van assistir des dels seus domicilis.