La Fundació UAB

La formació del personal de la Corporació UAB durant el 2018, en xifres

Formació en xifres 2018

Ja podeu consultar el document gràfic amb dades sobre diferents accions formatives realitzades pel personal de la Corporació UAB durant el 2018.

30/07/2019

A l’apartat "Formació en xifres" es pot trobar un recull anual sobre les diferents accions formatives que s'han dut a terme per al personal de les diferents entitats i estructures de la Corporació UAB.

Durant el 2018, s’han realitzat 213 accions formatives, repartides en més de 1.830 hores. Això suposa un increment de gairebé un 58% més d’accions formatives respecte l’any anterior, i un 25% més d’hores de formació.