La Fundació UAB

II Jornada de Cohesió, espai per a debatre sobre l’ètica i la cultura organitzativa

Jornada de cohesió FUAB

Uns 110 membres del personal de la Corporació UAB es van reunir divendres a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències i Biociències per participar en una activitat formativa sobre la percepció de la corrupció i gestió de riscos, a càrrec de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

02/12/2019

El passat divendres 29 de novembre la Corporació UAB va organitzar la II Jornada de Cohesió de l’any 2019, a la què varen assistir 110 persones treballadores de totes les institucions de l’entorn FUAB.

La jornada va tenir com a eix central una activitat formativa a càrrec de dos membres de l’Oficina Antifrau de Catalunya, sota el títol “Percepció de la corrupció i gestió de riscos”. La formació, que s’emmarca dins la implantació del nou sistema de prevenció de riscos penals de la Corporació, va servir per reflexionar al voltant de la concepció de la corrupció en la gestió pública, i per conèixer aquells elements que reforcen la integritat en la cultura organitzativa d’una institució.

En la primera part de la sessió, els dos formadors van repartir un qüestionari a cadascun dels assistents sobre la percepció de corrupció pública a Catalunya. Les preguntes sobre la identificació de conductes corruptes van permetre obrir un debat sobre aquest fenomen i contrastar-ho amb els resultats del Baròmetre 2018, l’últim estudi bienal de l’Oficina Antifrau de Catalunya en què es determina l'statu quo de la percepció de corrupció a Catalunya entre la ciutadania.

Major identificació de les conductes irregulars

Un dels aspectes més destacats d’aquest estudi és que la percepció de la corrupció entre la població catalana és alta (un 71,9% considera que n’hi ha molta o bastant), però el percentatge de persones que han presenciat directament algun cas de conducta impròpia és molt baix.

L’estudi també mostra que la tolerància social cap als comportaments irregulars ha anat disminuint al llarg dels anys, i creix el rebuig cap aquest tipus de conductes. Una altra dada positiva és que la ciutadania cada vegada és més capaç d’identificar les conductes corruptes, i hi ha més predisposició a denunciar i frenar aquest tipus de males praxis.

Necessitat d’enfortir la integritat de les institucions públiques

Segons apunta l’Oficina Antifrau de Catalunya, el concepte de “corrupció” no té una definició acordada però, habitualment, està estretament relacionada amb els àmbits de la gestió pública. Es tracta d’un terme que implica “l’abús de la posició o del càrrec públic en benefici privat”, i des del punt de vista jurídic, s’ha de tractar com un fenomen que es pot donar en un futur i requereix d’un vessant preventiu.

Aquesta és la raó per la qual totes les institucions públiques han de vetllar per mantenir la seva integritat institucional, que s’assoleix mitjançat la promoció d’una cultura ètica en la gestió organitzativa; l’aplicació de mecanismes per garantir la gestió pública professional i la implementació de mesures per prevenir i reduir les conseqüències davant de possibles casos de corrupció.

Els conflictes d’interès

Una de les qüestions que es van abordar a la formació, perquè sovint poden generar dubtes i poden suposar un risc en la integritat d’una organització, són els conflictes d’interès. Es tracta de situacions en què un interès particular i legítim pot condicionar la presa de decisions i entrar en conflicte amb el deure públic de qualsevol professional.

Es tracta d’un tipus de conflicte que, si bé no ha de ser estrictament momentani o explícit, és un risc potencial que l’organització ha de minimitzar i reduir. Una de les mesures que es poden aplicar és la regulació en la recepció d’obsequis, com ha fet recentment la Corporació UAB, en el marc del sistema de prevenció de riscos penals.

En l’activitat laboral, però, aquest tipus de conflicte es pot donar per una manca de reflexió en els interessos propis i en les conseqüències que això pot tenir en la presa de decisions. Per aquest motiu, els professionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya van facilitar als assistents les “6 Ps”, un exercici que amb 6 preguntes permet saber identificar si hi ha risc de generar un conflicte d’interès.

L’objectiu, obrir el debat entre la comunitat FUAB

Al final de la sessió formativa es va obrir un torn de debat, on es va concloure que la clau està en la prevenció: per evitar que la corrupció s’estengui i es torni “sistèmica”, cal donar resposta a qualsevol possible pràctica contrària.

Després de la formació es va fer una fotografia de grup i es va oferir un piscolabis a tots els assistents.