La Fundació UAB

Escola FUAB Formació: la nova entitat que aplega la docència oficial i contínua de la Fundació UAB

Estudiants de l'Escola FUAB Formació

Des de l’inici del curs 2022/23, és vigent la unificació de les escoles de la FUAB i la posada en marxa de l’Escola FUAB Formació, adscrita a la UAB, entitat que agrupa els estudis oficials de grau i de màster, i de formació contínua, aprovats per la Universitat.

04/10/2022

Si bé la creació de l’Escola es va acordar el 20 de juny de 2014 al Patronat de la FUAB, va ser el 9 de desembre de 2021 quan es va publicar al DOGC la integració a l’Escola FUAB Formació, adscrita a la UAB, dels centres de titularitat de la Fundació: Arxivística i Gestió de Documents, Prevenció i Seguretat Integral, Turisme i Direcció Hotelera i l'Escola Doctor Robert, totes amb una llarga tradició d’estudis universitaris no subvencionats, que havien estat adscrits a la Universitat.

D'acord amb això, l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), l’Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera (EUTDH) i l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral (EPSI) passen a ser àmbits d’estudi dins l’Escola FUAB Formació. L'Escola Dr. Robert desapareix i la seva oferta s'integra a l'Escola FUAB Formació.

A l'espai web de l'Escola FUAB Formació trobareu tota la informació de la nova escola integrada.