Classificació

Introducció a la classificació de residus

Quan no sigui convenient dur a terme una gestió dels residus dins del mateix laboratori cal disposar d’un protocol per a gestionar-los en instal·lacions externes. Això no eximeix de dur a terme determinades operacions que impliquen manipular-los. Les operacions lligades a una gestió externa han d’estar sotmeses a un protocol de funcionament amb l’objectiu que els residus que surtin de les nostres instal·lacions responguin a uns estàndards que totes les persones adscrites a la Universitat han de seguir.
 
Això significa definir el que és residu i el que no, assignar responsabilitats, capacitar el personal segons les seves responsabilitats, estandarditzar operacions de segregació de residus, homologar contenidors, establir una classificació dels residus, assignar un etiquetatge a cada grup de classificació, generar una informació traçable, documentar  el procés i complir la legislació sectorial vigent.

Criteris de classificació dels residus de laboratori.

Caracterizació dels residus de laboratori.