Oficines i despatxos

Oficines i despatxos

A les oficines i els despatxos de la UAB es genera una gran quantitat i diversitat de residus. És important que es faci una gestió correcta d’aquests residus, tenint en compte que cal prioritzar-ne la minimització, la reutilització i el reciclatge sempre que sigui possible.

Cliqueu damunt del pictograma per a cada tipus de residu per a saber què n’heu de fer.
 

Paper
 

Cartró

Tòners
 

Piles

Aparells elèctrics i electrònics

Envasos

Voluminosos

Fracció

resta