Aportació de material

La deixalleria del campus funciona de manera similar a la de la resta de  deixalleries metropolitanes. Tothom pot aportar materials acceptables a la deixalleria i cal seguir les indicacions de l’encarregat per dipositar-los.

Qualsevol centre de la UAB pot dur-hi material durant l’any, però per abaratir els costos de transport s’ha establert un calendari de recollides en els centres.

Els materials procedents de laboratoris s’han de descontaminar abans de transportar-los a la deixalleria. Un cop descontaminats s’han d’etiquetar per garantir que estan lliures de tota contaminació.

L’aportació de material a la deixalleria des de la UAB té un  procediment específic que cal seguir. El procediment per dur material a la deixalleria es pot resumir en els passos següents:

1- Omplir el formulari de valoració del material que voleu dur a la deixalleria i lliurar-lo al cap de neteja abans de la data límit d’informació.

2- Donar de baixa el material de l’inventari d’actius fixos, si es tracta de material inventariat.

3- En cas que el material hagi estat ubicat en un laboratori, aquest ha d’estar lliure de tota possible contaminació biològica, química o radioactiva. Tot el material procedent de laboratoris s’ha d'etiquetar com a material no contaminat desclassificat.

4- El material s’ha de lliurar net i buit de líquids per evitar vessaments. Els residus líquids o que poden vessar s’han de lliurar tancats hermèticament.

5- Els sistemes d’emmagatzematge d’informació (discs durs, disquets, CD...) han de lliurar-se formatats o bé mutilats de manera que sigui impossible recuperar la informació que contenien.

Podeu consultar un resum de tot el procés en el següent document:

Diagrama de flux de l'aportació de residus a la Deixalleria (PDF, )