Minimització

Prevenció i minimització de residus

Prèviament a la disposició dels residus cal considerar la prevenció i la minimització com a estratègia en la gestió de residus dins del laboratori. Els beneficis són:

▪ Menys exposició als riscos.
▪ Reducció de la severitat dels accidents que es puguin esdevenir.
▪ Estalvi de recursos econòmics.
▪ Menys impacte sobre el medi ambient.

Entre les operacions de prevenció s’hi poden detallar: