Etiquetes de residus de laboratori

            
     
RESIDUS QUÍMICS LÍQUIDS
EcotòxicsResidus de solucions ecotòxiques
.
 


Olis minerals no contaminats.


Olis contaminats amb PCB i PCT.
Nocius / Irritants inorgànicsSolucions aquoses inorgàniques i colorants o tincions nocives o irritants.


Reveladors provinents de processos de revelat.


Fixadors procedents de processos de revelat.
Nocius /
Irritants orgànics
Inflamables no halogenatsSolucions aquoses orgàniques de baixa toxicitat.Dissolvents orgànics inflamables no halogenats.Aldehids, amides, esters, èters, cetones, isocianats.Amines alifàtiques i aromàtiques, compostos azo, compostos diazo, hidrazines, nitrils.Epòxids

 


Mercaptans i sulfurs orgànics.

 
Inflamables halogenats Corrosius àcids


Dissolvents orgànics halogenats.
 Àcids inorgànics.
 Àcids orgànics, compostos orgànics nitrogenats, peròxids orgànics.
Corrosius basesBases diluïdes, sals inorgàniques, sulfurs, fluorurs i nitrurs inorgànics.
 Bases fortes.

 
 
TòxicsSolucions amb metalls pesants i els seus derivats.
 


Solucions amb Fenols, Cresols, Tetraòxid d'osmi.


Solucions cianurades.

 


Solucions amb Carbamats, tiocarbamats i organofosforats.Altres residus líquids amb propietats carcinògenes, mutàgenes o tòxiques.
 
 
EspecíficsReactius forts i peròxids en envàs original.
 


Substàncies desconegudes en estat líquid.
 

RESIDUS QUÍMICS SÒLIDS
 S02A Sòlids de baixa toxicitat.
 S02B Plaques fotogràfiques i radiografies.

 

S04 Sòlids inflamables no halogenats.


S04I Sòlids inflamables


S05 Sòlids inflamables.


S06 Sòlids Àcids Orgànics i Inorgànics


S07 Bases FortesS08A Metalls Pesants I.
 S08B Material amb
Substàcia Tòxica
 


 

S09A Reactius i Substàncies Desconegudes en Envàs Original

S09C Vidre No Trencat Contaminat
Químicament


S09D Vidre Trencat Contaminat Químicament.


S09E Envasos Metalics i Plastic.


S09F Filtres de Vitrines de gasos i cabines contaminats. 

 

            
     
RESIDUS BIOLÒGICS
 

Residu no perillós     

Residu Bioperillós  

 
ss

Filtres HEPA Tractats

ALTRES RESIDUS LABORATORIEquipament Laborati Deixalleria
.