Aules i espais comuns

Aules i espais comuns

A les aules i als espais comuns de la UAB es generen una gran quantitat i diversitat de residus. És important que es faci una gestió correcta d’aquests residus, tenint en compte que cal prioritzar-ne la minimització, la reutilització i el reciclatge sempre que sigui possible.

Cliqueu damunt del pictograma per a cada tipus de residu per a saber què n’heu de fer.

 

Paper
 

Cartró

Envasos
 

Matèria
orgànica
Fracció
resta
Càpsules
monodosi