Restaurants i comerços

Restaurants i comerços

Als bars, als restaurants i als comerços de la UAB es generen una gran quantitat i diversitat de residus. És important que es faci una gestió correcta d’aquests residus, tenint en compte que cal prioritzar-ne la minimització, la reutilització i el reciclatge sempre que sigui possible.

Cliqueu damunt del pictograma per a cada tipus de residu per a saber què n’heu de fer:

 

Cartró
 

Fracció

resta

Matèria orgànica
 

Envasos

    Vidre