Què és?

Què és?

Deixalleria de la UAB

La deixalleria del campus - Espai R és una instal·lació del campus on valoritzen els residus residus municipals que no es poden dipositar als contenidors viaris de reciclatge. La deixalleria gestiona anualment més de 350 tones de residus de diversa mena.

L'Espai R és un espai de foment de l'Economia Circular on es volen dissenyar, aplicar, potenciar i replicar projectes i iniciatives que permetin una gestió més circular dels materials i recursos, mitjançant estratègies com la prevenció i la reutilització.

Dins l'Espai R s'ha creat el nou CIRCULAB, un laboratori obert enfocat a l'economia circular, que es posarà en marxa el proper any 2024.

Podeu consultar aquí el Reglament Intern de Funcionament de la Deixalleria - Espai R.

Dades de la Deixalleria de campus, any 2022:

 

Deixalleria del Campus UAB. Dades 2019

 

Els residus que s’accepten a la Deixalleria Cerdanyola Campus són:
 

 ▪ Acumuladors, aerosols, adhesius.
 ▪ Bateries, bateries de cotxe, bombetes.
 ▪ Cartró, cartutxos de tinta, cosmètics.
 ▪ Dissolvents
 ▪ Electrodomèstics,  embalatges domèstics, envasos, envasos de plàstic, envasos de productes especials.
 ▪ Ferralla, fluorescents, fustes. 
 ▪ Líquids de fotografia
 ▪ Material de cotxe, material informàtic i electrònic (ordinadors, impressores, televisors, cables elèctrics, mòbils, etc.), material tèxtil, metalls, mobles de fusta, mobles metàl·lics.
 ▪ Olis de motor, olis vegetals.
 ▪ Paper, pa sec, pesticides i altres tòxics, piles, pintures, plàstic, pneumàtics, productes de neteja.  
 ▪ Radiografies, restes de jardineria i poda, runes i terres.
 ▪ Sabates
 ▪ Vidres i ampolles de cava.


 

 

 

 

A més, la Deixalleria Cerdanyola Campus és l’única que ofereix el servei de Borsa de Material Reutilitzable mitjançant el qual qualsevol particular, institució o associació pot sol·licitar material de la deixalleria per reaprofitar-lo.

La deixalleria està situada al darrere de l’aparcament de Ciències Nord, al costat del parc de bombers.

L’horari de la deixalleria és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i de 15.30 a 17.30 h. També podeu trucar al telèfon 93 581 33 97.