Què és?

Què és?

Deixalleria de la UAB

La deixalleria del campus és una instal·lació on es recullen i s’emmagatzemen els residus municipals que no disposen de contenidors específics al carrer.

Els residus municipals són els generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els que no són considerats residus especials i que per naturalesa o composició es poden assimilar als residus municipals, com ara els mobles, la runa d’obres menors, les pintures procedents del manteniment de les llars...

La deixalleria no accepta residus industrials o residus especials de laboratori produïts a la UAB.

La deixalleria gestiona anualment més de 315 tones de residus de diversa mena.

Dades de la Deixalleria de campus, any 2021.

 

Deixalleria del Campus UAB. Dades 2019

 

Els residus que s’accepten a la Deixalleria Cerdanyola Campus són:
 

 ▪ Acumuladors, aerosols, adhesius.
 ▪ Bateries, bateries de cotxe, bombetes.
 ▪ Cartró, cartutxos de tinta, cosmètics.
 ▪ Dissolvents
 ▪ Electrodomèstics,  embalatges domèstics, envasos, envasos de plàstic, envasos de productes especials.
 ▪ Ferralla, fluorescents, fustes. 
 ▪ Líquids de fotografia
 ▪ Material de cotxe, material informàtic i electrònic (ordinadors, impressores, televisors, cables elèctrics, mòbils, etc.), material tèxtil, metalls, mobles de fusta, mobles metàl·lics.
 ▪ Olis de motor, olis vegetals.
 ▪ Paper, pa sec, pesticides i altres tòxics, piles, pintures, plàstic, pneumàtics, productes de neteja.  
 ▪ Radiografies, restes de jardineria i poda, runes i terres.
 ▪ Sabates
 ▪ Vidres i ampolles de cava.


 

 

 

 


A més, la Deixalleria Cerdanyola Campus és l’única que ofereix el servei de Borsa de Material Reutilitzable mitjançant el qual qualsevol particular, institució o associació pot sol·licitar material de la deixalleria per reaprofitar-lo.

La deixalleria està situada al darrere de l’aparcament de Ciències Nord, al costat del parc de bombers.

L’horari de la deixalleria és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i de 15.30 a 17.30 h. També podeu trucar al telèfon 93 581 33 97.