Premi al Millor Treball de Fi de MàsterAquest curs acadèmic 2018-2019, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i l'Associació d'Arxivers i Arxiveres i Gestors de Documents de Catalunya (AAC) han creat conjuntament el Premi ESAGED-ACC al Millor Treball del Màster en Arxivística i Gestió de Documents.

Aquest guardó té l'objectiu d'apropar el món de la recerca acadèmica i científica als estudiants que cursen aquest mestratge oficial, i que sigui un element incentivador per innovar i per elaborar treballs amb excel·lència. Es tracta del primer premi a nivell català en l'àmbit de l'arxivística i la gestió de documents que reconeix aquesta professió.

L'estudi de recerca premiat serà publicat íntegrament als webs de l'ESAGED i l'Associació d'Arxivers de Catalunya, perquè pugui ser consultat per altres investigadors, amb l'objectiu de crear un canal de coneixement electrònic, que es vagi nodrint de la recerca d'estudiants i professionals.

Bases per participar

Podran participar a la convocatòria els estudiants que estiguin realitzant el Màster en Arxivística i Gestió de Documents, i cursant el mòdul de Treball Final de Màster (TFM) durant aquest any 2018-2019. A més, haurà de ser defensat i avaluat acadèmicament durant aquest curs.

Els treballs presentants seran valorats per un tribunal de professors i experts, per seleccionar aquells que siguin aptes per optar al premi, tot basant-se en criteris com l'originalitat, el plantejament global del treball, el seu tractament científic i acadèmic, la seva redacció i la seva vinculació amb els principis de l'arxivística, entre altres.

Un tribunal format per una comissió de professors i experts d'ambdues entitats, i una persona independent amb coneixements d'arxivística decidiran el TFM guanyador.

Es donarà a conèixer la recerca premiada durant l'acte d'inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020, a finals d'octubre.

La dotació del premi és de 1300 euros (s'aplicaran les retencions corresponents).

Les persones interessades en participar en el certamen hauran d'enviar abans del 17 de març de 2019, al correu electrònic coordinacio.esaged@uab.cat, la sol·licitud de la seva participació, adjuntant el document annex d'aquestes bases (cliqueu sobre l'enllaç).