Personal UAB Personal d'administració i serveis

Permutes - Procediment

Permutes - Procediment

Vull permutar-me i reuneixo els requisits. Què puc fer?

a) Consulto la web i no hi ha cap oferta que m'interessi.

1. Omplo l'imprès 1, l'imprimeixo, el signo i el lliuro al Registre.
2. Un cop rebuda la sol·licitud, l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis verificarà les dades i la publicarà a la web.

b) Consulto la web i trobo una oferta que m'interessa.

1. Em poso en contacte amb el/la funcionari/ària o personal laboral que també es vol permutar.
2. Ens posem d'acord?

SÍ:

  • Comuniquem als nostres caps orgànics la voluntat de permutar-nos.
  • Els caps orgànics respectius fan una valoració de la permuta i emeten un informe.
  • Si la permuta és acceptada, els dos funcionaris haureu d'omplir l'imprès 2 i lliurar-lo al Registre.
  • En cas que els caps orgànics no acceptin la permuta, hauràs d'omplir l'imprès 1 i lliurar-lo al Registre. Un cop rebuda la sol·licitud, l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis verificarà les dades i el publicarà a la web.

NO:

  • Omples l'imprès 1 i el lliures al Registre.
  • Un cop rebuda la sol·licitud, l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis verificarà les dades i el publicarà a la web.
c) Conec algú amb qui vull permutar-me i ell/a amb mi.

1. Comuniquem als nostres caps orgànics la voluntat de permutar-nos.
2. Els caps orgànics respectius fan una valoració de la permuta i emeten un informe.

3a. Si la permuta és acceptada, els dos funcionaris haureu d'omplir l'imprès 2 i lliurar-lo al Registre.
3b. En el cas que els caps orgànics no acceptin la permuta, hauràs d'omplir l'imprès 1 i lliurar-lo al Registre. Un cop rebuda la sol·licitud, l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis verificarà les dades i la publicarà a la web.


Vull permutar-me i reuneixo tots els requisits. Què puc fer? (pdf, 0,01 MB)