Presència en entitats i organismes

Representants del Consell Social en altres òrgans

Els membres del Consell Social de la UAB, a més de participar en el funcionament del Consell a través dels seus propis òrgans (el Ple i les Comissions), el representen en òrgans de govern de la UAB i d’entitats que depenen de la Universitat, així com en institucions i organismes externs a la UAB en els quals el Consell Social forma part.

Les representacions són les següents:

 

Consell de Govern de la UAB
Gabriel Masfurroll Lacambra
Tania Nadal Vicens
Mariona Serra Pagés

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (patronat)
Gabriel Masfurroll Lacambra
Ramon Alberich Ferrer

Fundació Alumni i Amics de la UAB (patronat)
Gabriel Masfurroll Lacambra (membre nat i vicepresident del patronat)
Mario García Sánchez-Puerta
Tania Nadal Vicens

Fundació Parc de Recerca UAB (patronat)
Gabriel Masfurroll Lacambra

Vila Universitària SL (consell d’administració)
Ramon Alberich Ferrer

Hotel Campus SL (consell d’administració)
Ramon Alberich Ferrer

Fundació Escola Gespa (patronat)
Juan Manuel Tapia Rubio

Fundació Autònoma Solidària (patronat)
Sònia Hernández Tejada
Daniel Furlan Silvestri

Meses de contractació pública de la UAB
Sònia Hernández Tejada

Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari Ítaca-Consell Social UAB i Banco Santander per a estudiants de màster universitari de la UAB
Sònia Hernández Tejada

Comissió d’Espais de la UAB
Sònia Hernández Tejada

Comitè ad hoc per a l’informe preliminar sobre la proposta de creació d’una EBT
Sònia Hernández Tejada

Comissió de Selecció de les sol•licituds de la Convocatòria del Programa Finestreta de la UAB
Sònia Hernández Tejada

Comitè de Responsabilitat Social de la UAB
Daniel Furlan Silvestri

Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya
Gabriel Masfurroll Lacambra
Moisès Amorós Perich

Junta General del Consell Interuniversitari de Catalunya
Gabriel Masfurroll Lacambra

Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Gabriel Masfurroll Lacambra

Comissió Permanent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Gabriel Masfurroll Lacambra

Comissió per a l’estudi de la Governança del sistema universitari de Catalunya
Gabriel Masfurroll Lacambra

Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
Gabriel Masfurroll Lacambra

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Gabriel Masfurroll Lacambra

Associació Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Gabriel Masfurroll Lacambra

Comissió de Responsables de política de qualitat dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Moisès Amorós Perich

Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (CHSB)
Juan Antonio Módenes Cabrerizo (professor de la UAB que actua en representació del Consell Social)