Equip tècnic del Consell Social

Equip tècnic del Consell Social

Secretària executiva:
Sònia Hernández Tejada
Telèfon: 93 581 25 81
sonia.hernandez@uab.cat

Tècnica:
Concepció Ibáñez Aranda
Telèfon: 93 581 18 52
concepcio.ibanez@uab.cat

Gestora:
Lídia Querol Martín
Telèfon: 93 581 10 40
lidia.querol@uab.cat