Personal UAB Personal d'administració i serveis

Permutes - Sol·licituds

Permutes - Sol·licituds

Per a sol·licitar una permuta has d'omplir l'imprès 1 o 2 segons correspongui i lliurar-lo signat al Registre General.

1- Oferta de permuta interna (msword, 0,03 MB)
2- Sol·licitud de permuta interna (msword, 0,03 MB)