Recerca

Recursos i eines per a la investigació

Gestió de la producció científica

EGRETA                  CVN-CVA

ORCID                      DDD

Comunicació de la recerca

El cicle de la Comunicació de la Recerca integra recursos i informacions per acompanyar els autors en la creació de les seves publicacions científiques per donar a conèixer els resultats de la recerca i també en la posterior gestió de la producció científica.

Suport a l'acreditació i avaluació de la recerca

Suport a l'acreditació i avaluació de la recerca. Recursos que ajuden a avaluar les publicacions científiques en els processos d'acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i CNEAI i també informació sobre el servei d’assessorament personalitzat al PDI.

Portal d'Ajuts de Recerca

Llistat de Convocatòries d'Ajuts de Recerca (propis, nacionals i internacionals) i anuncis d'interès sobre elles.

Serveis científicotècnics

Els Serveis Cientificotècnics donen suport científic i tecnològic a grups de recerca, empreses i entitats pel desenvolupament dels seus projectes de recerca i innovació.

Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques dona suport, entre altres, al personal investigador de la UAB.

Ètica i Bioseguretat en l'experimentació

Ètica. Comissió d'ètica en experimentació animal i humana

Bioseguretat. Comitè de bioseguretat

Butlletí de recerca

Butlletí sobre informació i recursos per la recerca. Dona't d'alta al butlletí de l'Àmbit de recerca i transferència