Mapa de Processos

Mapa de Processos

Mapa de processos

Iván Martínez Flores
Vicegerent de Recerca
2 d'Octubre de 2018Les activitats bàsiques de l’Àmbit de Recerca són:
Gestió d'ajuts de R+D+i
 • Informació i difusió de convocatòries públiques, nacionals i internacionals
 • Tramitació i seguiment de les sol·licituds
 • Assessorament dels aspectes legals, normatius i pressupostaris
 • Suport al procés d'auditories financeres, internes i externes
Gestió de convenis i contractes de recerca
Protecció i valorització de la recerca
 • Avaluació
 • Protecció
 • Transferència
Suport i accés a serveis i infraestructures cientificotècniques
 • Promoció i coordinació dels serveis cientificotècnics
Gestió i explotació de les dades de recerca
 • Elaboració d'informes relatius a l'activitat i producció científica de la UAB
 • Millora de les aplicacions de gestió de la recerca
 • Definició i seguiment dels indicadors de la recerca