Calendari acadèmic de la Facultat

Calendaris

 1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 3. En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària?
 4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 6. Quan comencen les classes?
 7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis (trasllat d’expedient)?
 8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 10. Quan puc sol·licitar l’anul·lació de matrícula?
 11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?
 12. Quan es tanquen les Actes?
 13. On puc consultar els dies no lectius d’aquest curs acadèmic?

 
Consulta el calendari acadèmic i administratiu
 

1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al web de Canal d'Universitats: Preinscripció.

Més informació 
 
2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i, més concretament, a la informació d’admissió de cada Màster oficial, publicada al web de la Facultat (Estudis): Admissió→Calendari→Calendari d'admissió del centre docent.

Més informació 
 
3.   En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària?  
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al  web del Màster.

Més informació 
 
4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de nou accés la pots trobar a la web de la Facultat, a l’apartat Matrícula, de la pestanya Informació Acadèmica. Cal que seleccionis els teus estudis i podràs accedir a tota la informació.

Més informació 
 
5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de la Facultat la pots trobar al web de la Facultat, a l’apartat Matrícula al Destacat: Matricula't. Al botó Matrícula d'altres cursos de Grau (si ets estudiant de Grau) o de Matrícula de Màsters Universitaris (si ets estudiant de Màster oficial).

Més informació     
 
6. Quan comencen les classes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes d’activitats acadèmiques, tancament d’actes, dies festius i períodes no lectius.
 
7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis espanyols (trasllat d’expedient)?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: apartat Accés als estudis (del menú esquerra), Altres vies d'accés a la Universitat: - Canvi d’estudis universitaris espanyols parcials.
 
8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Informació Acadèmica (del menú esquerra)  Requisitos formativos complementarios para la homologación del título, i en el cas de Màsters i Postgraus: Màster Oficials, Informació Acadèmica (del menú esquerra): Requisitos formativos complementarios para la homologación del título.
 

9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat, a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Matrícula (del menú esquerra), Informació acadèmica de matrícula: apartat Matrícula -  Modificacions i anul·lacions de matrícula, i en el cas de Màsters oficials a l'apartat ESTUDIAR del web de la Facultat, Màsters i Postgraus: Màsters Oficials, Matrícula (del menú esquerra): Informació acadèmica de matrícula: Modificacions i anul·lacions de matrícula .
 
10. Vull anul·lar la meva matrícula, quan ho puc fer?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, també accedint directament a la informació publicada al web de la Facultat a l'apartat ESTUDIAR, Graus: Matrícula (del menú esquerra), Informació acadèmica de matrícula: apartat Matrícula - Modificacions i anul·lacions de matrícula, i en el cas de Màsters oficials a l'apartat ESTUDIAR dels web de la Facultat, Màsters i Postgraus: Màsters Oficials, Matrícula (del menú esquerra): Informació acadèmica de matrícula: Modificacions i anul·lacions de matrícula.
 
11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?

Cada programa d’intercanvi té la seva convocatòria específica, cal consultar la informació al web de la Facultat, a l’apartat Mobilitat, a l'apartat Marxar d'intercanvi. També trobaràs informació sobre el procediment que has de seguir.
Has de tenir present que la sol·licitud per la majoria dels programes d’intercanvi s’han de presentar amb un any d’antelació, atès que són molts els tràmits que has de fer abans de partir.
 
12. Quan es tanquen les Actes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.
 
13. On puc consultar els festius d’aquest curs acadèmic?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.